پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-8) , صفحات (47-60)

عنوان : ( افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان )

نویسندگان: محبوبه فرزندی , سیدحسین ثنائی نژاد , بیژن قهرمان , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارش از مهم‌ترین متغیرهای هوا و اقلیم­شناسی بوده و ارتباط مستقیم با وضعیت اقلیمی منطقه دارد. دقت شبیه سازی این متغیر با توجه به تغییرات زیاد آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. آمار مشاهده‌ای در اولین ایستگاه های همدید ایران از سال 1330 (1951 میلادی) در سایت سازمان هواشناسی ایران قابل دسترس است. آمار قدیمی و طولانی مدت دما و بارش ماهانه پنج شهر ایران شامل مشهد توسط سفارت امریکا و انگلیس از دوره قاجار (حدود 1880) اندازه‌گیری و در کتبی ثبت شده­است. متاسفانه، این آمار دارای داده گمشده می باشد. داده های گمشده ماهانه عمدتا در طول جنگ جهانی دوم (1949-1941) و به­طور پراکنده در طول دوره آماری وجود دارد. ایستگاه­هایی از کشورهای مجاور با توجه به معیار فاصله، همبستگی و تکمیل بودن داده­ها در دوره­های دارای داده گمشده به­عنوان ایستگاه­های مبنا انتخاب شدند. این پژوهش ده الگوی چندگانه رگرسیونی را به بارش ماهانه ایستگاه مشهد برازش داده و سپس پارامترهای این الگوها با روش­های الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان بهینه کرده­است. نتایج نشان داد الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان دقت برآورد داده­های گمشده بارش را به طور چشمگیری بالا می­برد. کمترین معیار خطای RMSE الگوهای رگرسیونی 79/9 است که با بهینه سازی با ژنتیک الگوریتم تا 560/2 و با الگوریتم کلونی مورچگان تا 559/2 کاهش می­بابد.

کلمات کلیدی

, داده گواری, بارش مشهد, داده گمشده, رگرسیون چندگانه, روشهای تکاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086869,
author = {فرزندی, محبوبه and ثنائی نژاد, سیدحسین and قهرمان, بیژن and سرمد, مجید},
title = {افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2020},
volume = {11},
number = {42},
month = {August},
issn = {2228-5040},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {داده گواری، بارش مشهد، داده گمشده، رگرسیون چندگانه، روشهای تکاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش دقت برآورد دادههای گمشده بارش ماهانه با الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان
%A فرزندی, محبوبه
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A قهرمان, بیژن
%A سرمد, مجید
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2020

[Download]