دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , 2021-02-23

عنوان : ( مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی )

نویسندگان: موسی دهقان , مهدی کریمی , بیژن حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرآیند شیرین‌سازی گاز ترش با محلول آمین، آمین با اسیدهای موجود در گاز ترش، مواد ضد خوردگی، آب ترش همراه گاز ورودی واکنش می‌دهد و نمک‌هایی تولید می‌کند که با حرارت از بین نمی‌رود. نمک‌های مقاوم به حرارت در سیکل آمین علاوه بر افزایش نرخ خوردگی باعث فوم‌زدایی، افزایش اتلاف آمین، تولید محصول نامنطبق، افزایش هزینه‌های عملیاتی و نهایتا کاهش ظرفیت شیرین‌سازی گاز خواهد گردید. برای جلوگیری از این کاهش ظرفیت لازم است تا نمک‌های مقاوم حرارتی توسط روش‌های مختلف از آمین جدا شود. یکی از این روش‌ها، جذب نمک‌های مقاوم حرارتی به روش تبادل یونی توسط رزین است. این روش دارای دو مرحله اصلی می‌باشد. مرحله اول جذب نمک‌های مقاوم توسط رزین آنیونی و مرحله دوم احیای بستر توسط کاستیک و سپس شستشوی بستر با آب صنعتی است. فرآیند جذب و دفع درون بستر متخلخل رزینی انجام می‌گیرد که این بستر می‌تواند به صورت ثابت یا سیال باشد. در این تحقیق عملکرد این دو نوع بستر در مرحله احیا و شستشوی رزین بصورت تجربی در واحد ‌نمک‌زدایی وکلرزدایی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از بستر سیال برای مرحله احیای این واحد صنعتی اثرات مفیدی در پارامترهای عملیاتی فرایند خواهد داشت. در نتیجه این تغییر مصرف آب صنعتی و میزان پساپ 28 درصد و اتلاف رزین 20 درصد کاهش پیدا کرد. افت فشار بستر نیز از psi 7 به psi 2 کاهش یافت. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تعمیرات سالانه بستر حدود 66 درصد کاهش یابد. از دیگر اثرات مفید این تغییر می‌توان به کاهش کانالیزه شدن بستر در حالت سیال اشاره کرد که می‌تواند اثر چشمگیری در افزایش کارایی بستر داشته باشد.

کلمات کلیدی

, نمک‌های مقاوم حرارتی, بازیابی آمین مستعمل, بستر ثابت, بستر سیال, رزین تبادل یونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086908,
author = {دهقان, موسی and کریمی, مهدی and حجازی, بیژن},
title = {مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نمک‌های مقاوم حرارتی، بازیابی آمین مستعمل، بستر ثابت، بستر سیال، رزین تبادل یونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عملیاتی عملکرد بسترهای ثابت و سیال در فرایند بازیابی آمین مستعمل توسط رزین تبادل یونی
%A دهقان, موسی
%A کریمی, مهدی
%A حجازی, بیژن
%J دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2021

[Download]