12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12

عنوان : ( تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی )

نویسندگان: سیدوحید فاطمی نسب , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده خوردگی از موارد مهم چالش برانگیز در عملکرد و سلامت سازه ها است. با توجه به گسترش استفاده از تیرورق در سازه ها، خوردگی در جان این عضوها باعث کاهش مقاومت برشی تیرورق می گردد. در این پژوهش سعی بر تقویت برشی تیرورقه ای دارای خوردگی با استفاده از الگوهای مختلف سخت کننده شده است. برای این کار، نمونه ها در نرم افزار اجزای محدود آباکوس مدلسازی و تحلیل می گردد. خوردگی از نوع شیاری و موضعی مثلثی انتخاب شده است. در صورت از بین رفتن اتصال بال بالا و جان در اثر خوردگی شیاری میتوان با استفاده از سختکننده قائم کاهش مقاومت ناشی از خوردگی را جبران نمود. خوردگی مثلثی در قسمت بالای جان می تواند تا 35 درصد مقاومت تیرورق را کاهش دهد. با استفاده ازسخت کننده های افقی و قائم این مقدار کاهش مقاومت را می توان جبران کرد.

کلمات کلیدی

, تیرورق, خوردگی شیاری, خوردگی موضعی مثلثی, تقویت برشی, سخت کننده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086913,
author = {فاطمی نسب, سیدوحید and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی},
booktitle = {12th International Congress on Civil Engineering},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تیرورق، خوردگی شیاری، خوردگی موضعی مثلثی، تقویت برشی، سخت کننده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی
%A فاطمی نسب, سیدوحید
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J 12th International Congress on Civil Engineering
%D 2021

[Download]