هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09

عنوان : ( ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس )

نویسندگان: مناسادات امامی مقدم , بیژن حجازی , مهدی کریمی , سیدعلی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو مزیت مهم استفاده از شبیه‌سازی‌های دینامیک برای ارزیابی ریسک، مشخص کردن مرزهای ناایمن فرایند به‌صورت کمی و بررسی انتشار اغتشاش از نقطه‌ای به نقطه دیگر فرایند است. همچنین به کمک نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، مقدار زمان در دسترس از لحظه شروع اغتشاش تا بروز حادثه قابل‌محاسبه است. در این پژوهش سه دسته اغتشاش پرتکرار در فرایندهای شیمیایی مورد بررسی قرارگرفته است؛ بروز اغتشاش ناشی از خطای اپراتور، خرابی شیر کنترلی و نشت و شکستگی در خط لوله گاز. تمرکز اصلی در این مطالعه بر روی پدیده‌های طغیان و بارش در برج‌های واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی است که زیرمجموعه فرایندهای تصفیه گاز طبیعی می‌باشند. در انتها، پیامد اغتشاشات بررسی‌شده به‌صورت کمی مقایسه شده و از نظر شدت رتبه‌بندی می‌شوند. از نتایج این پژوهش می توان برای طراحی لایه‌های حفاظتی جدید در جهت پیشگیری از پیامدهایی که دارای اولویت بالایی می‌باشند، استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی ریسک کمی, شبیه سازی دینامیک, فرایند تغلیظ و احیا گاز اسیدی, رتبه بندی کمی ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086967,
author = {امامی مقدم, مناسادات and حجازی, بیژن and کریمی, مهدی and سیدعلی موسوی},
title = {ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ارزیابی ریسک کمی، شبیه سازی دینامیک، فرایند تغلیظ و احیا گاز اسیدی، رتبه بندی کمی ریسک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ریسک کمی واحد تغلیظ و احیا گاز اسیدی با استفاده از شبیهسازی دینامیک در اسپن پلاس
%A امامی مقدم, مناسادات
%A حجازی, بیژن
%A کریمی, مهدی
%A سیدعلی موسوی
%J هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2021

[Download]