هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09

عنوان : ( تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y )

نویسندگان: محمدرضا رنجبر طرقی , مهدی پناهی , مهدی کریمی , علی نخعی پور , علی محمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، زئولیتY با ساختار متخلل به کمک منابعی از سیلیس و آلومینا (سدیم سیلیکات و آلومینیوم هیدروکسید) و با به کارگیری منبع بازی سدیم هیدروکسید و آب سنتز شد. سنتز بدون هسته گذاری، بدون همزدن و با روش گرمایی انجام گردید. به کمک طراحی آزمایش و با درنظر گرفتن 7 فاکتور موثر بر روی تبلور زئولیت، تعداد آزمایشات بدست آمد. فاکتورهای در نظر گرفته شده شامل 4 فاکتور برای میزان مول ترکیب ژل اولیه شامل میزان مول سیلیس، آلومینیوم، سدیم و آب و همچنین 3 فاکتور برای شرایط سنتز شامل زمان پیرشدگی، زمان تبلور و دما بود. برای اطمینان از محصول سنتز شده، آنالیز XRD انجام شد و طیف XRD آن با طیف نمونه مرجع مقایسه گردید. از بین نمونه‌ها، نمونه‌ی شماره 50 که دارای بالاترین شدت در طیف XRD بود به عنوان بهترین نمونه در محدوده‌ی مورد بررسی انتخاب و با توجه به نمونه های زئولیت Y سنتز شده، نمودار مثلثی برای محدوده ی ترکیب ژل اولیه رسم گردید.

کلمات کلیدی

, زئولیت Y, طراحی آزمایش, ترکیب ژل, نمودار مثلثی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086968,
author = {رنجبر طرقی, محمدرضا and پناهی, مهدی and کریمی, مهدی and نخعی پور, علی and علی محمدی},
title = {تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زئولیت Y، طراحی آزمایش، ترکیب ژل، نمودار مثلثی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین محدوده‌ی بهینه‌ی ترکیب ژل اولیه برای سنتز زئولیت Y
%A رنجبر طرقی, محمدرضا
%A پناهی, مهدی
%A کریمی, مهدی
%A نخعی پور, علی
%A علی محمدی
%J هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2021

[Download]