سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) , 2020-10-19

عنوان : ( مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت )

نویسندگان: زینب علی اکبری , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , مجتبی مغربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت ساخت‌وساز در کشورهای درحال توسعه رو به رشد است و به موازات این رشد، تصادفات و سوانح شغلی نیز افزایش می‌یابد که همین امر لزوم توجه به ایمنی شغلی را در این صنعت پررنگ می‌کند. گرچه دولت‌ها برای بهبود عملکرد ایمنی قوانین و مقرراتی مشخص کرده‌اند اما وضعیت همچنان نگران کننده است. با پیشرفت‌های اخیر در فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، استفاده‌های زیادی از آن در جهت بهبود عملکرد ایمنی در کل چرخه عمر پروژه صورت گرفته است. در این مقاله با مرور سیستماتیک مطالعات پیشین، نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در بهبود عملکرد ایمنی صنعت ساخت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقالات از نظر سال انتشار و کشور مورد مطالعه بررسی شده‌اند. در این مطالعه از روش سه مرحله‌ای برای انتخاب مقالات استفاده شده است و نتایج نشان می‌دهد که مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در شش حوزه اصلی 1) طراحی ایمن 2) شناسایی خطرات 3) نظارت و کنترل 4) شناسایی تداخلات 5) آموزش ایمنی و 6) بازرسی در دوره بهره‌برداری و نگهداری، می‌تواند به بهبود عملکرد ایمنی کمک کند. در پایان موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده و می‌تواند بستر مناسبی برای مطالعات آتی پژوهشگران باشد، شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلمات کلیدی

, مدل‌سازی اطلاعات ساختمان, ایمنی, صنعت ساخت‌و‌ساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086998,
author = {علی اکبری, زینب and بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر and مغربی, مجتبی},
title = {مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، ایمنی، صنعت ساخت‌و‌ساز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت
%A علی اکبری, زینب
%A بنی هاشمی چهارم, سیدیاسر
%A مغربی, مجتبی
%J سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
%D 2020

[Download]