هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2021-10-21

عنوان : ( مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 )

نویسندگان: سعیده کاشانی , زهرا سادات میرزازاده , مسعود دارابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری کرونا یا کووید 19 که از ابتدای دسامبر سال 2019 ابتدا در چین و سپس در سطح جهان شیوع پیدا کرد، به سرعت در نقاط مختلف دنیا گسترش پیدا نمود و باعث مرگ صدها هزار نفر از مردم مختلف جهان شد. با شیوع ویروس کووید 19و اعمال قرنطینه، تمایل افراد برای انجام ورزش همگانی رو به کاهش رفت. اما باید توجه داشت که پیامد چنین امری، کاهش قدرت عضلانی، پایین آمدن توان قلبی- عروقی و ریوی خصوصاً در جمعیت مسن و افراد دارای بیماری های زمینه ای خواهد بود. از این رو بررسی وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 مسئله ای حائز اهمیت می باشد. روش شناسی: در این مقاله ی مروری، به نحوی جامع و ساختارمند، تمام مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور طی سال های 2019-2020 با استفاده از کلید واژه های ویروس کووید 19، قرنطینه، ورزش همگانی، چاقی، بیماری های قلبی و عروقی، از بانک اطلاعاتی Google Scholarمورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج: پس از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی و خارج کردن تعداد زیادی از مقالات بر اساس عنوان و چکیده، 50 مقاله بررسی شدند و سرانجام 10 مقاله در این بررسی مروری وارد گردیدند. در نهایت وضعیت ورزش همگانی در دوران قرنطینه ی کووید 19 مورد بحث قرار گرفت. نتیجه گیری: بر مبنای مطالعات انجام شده، اصلی ترین عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در دوران قرنطینه اصلاح ساختار نظام ورزشی یک کشور و آموزش صحیح در این عرصه می باشد. شناسایی و ارتقاء این عوامل منجر به گسترش ورزش همگانی در دوران قرنطینه شده که این امر به نوبه خود باعث بهبود سیستم ایمنی بدن، افزایش توان عضلانی، قلبی- عروقی، ریوی، کاهش چاقی، پوکی استخوان و نیز کاهش اختلالات روحی- روانی ناشی از بیماری کرونا (اضطراب و افسردگی) شده و به نحوی می-تواند در کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, ویروس کووید 19, قرنطینه, ورزش همگانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087044,
author = {کاشانی, سعیده and میرزازاده, زهرا سادات and دارابی, مسعود},
title = {مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19},
booktitle = {هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس کووید 19، قرنطینه، ورزش همگانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19
%A کاشانی, سعیده
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A دارابی, مسعود
%J هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2021

[Download]