دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار )

نویسندگان: سینا حیرانی مقدم , امیر رضا مسعودی , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رفتار چرخهای و قابلیت جذب انرژی میراگرهای فلزی شکافدار با استفاده از مدلسازی عددی در دسترس قرار میگیرد. دو الگوی مختلف میراگر شامل شکافهای تک و دو ردیفه دارای ضخامتهای متفاوت در نظر گرفته میشوند. طرحهای پیشنهادی با هدف کاهش تمرکز تنش روی میراگرها و افزایش قابلیت جذب انرژی آنها تحت بارگذاری چرخهای ارائه میشوند. نخست، برای صحت سنجی مدلسازی، پاسخ رفتار چرخهای یک مدل عددی در نرم افزار ABAQUS با یک پژوهش آزمایشگاهی مقایسه میگردد. در مدلسازی عددی، از جزء مثلثی پوسته برای مش بندی صفحه میراگر استفاده میشود. رفتار غیرخطی فولادی با در نظر گرفتن سخت شوندگی همگن بر پایه ی فولاد نرمه ساختمانی به کار میرود. روابط عددی حاکم بر این گونه میراگرها بر اساس مدل تیر یک سر گیردار و یک سر برش آزاد به دست میآیند. در پایان، رفتار چرخهای مدلهای پیشنهادی در دسترس قرار میگیرد. بر این پایه، جذب انرژی و شکلپذیری هریک از مدلهای پیشنهادی محاسبه میشود

کلمات کلیدی

, میراگر فلزی شکافدار, بارگذاری چرخهای, قابلیت جذب انرژی, شکل پذیری, نرم افزار ABAQUS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087049,
author = {حیرانی مقدم, سینا and امیر رضا مسعودی and شوشتری, احمد},
title = {مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میراگر فلزی شکافدار، بارگذاری چرخهای، قابلیت جذب انرژی، شکل پذیری، نرم افزار ABAQUS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار
%A حیرانی مقدم, سینا
%A امیر رضا مسعودی
%A شوشتری, احمد
%J دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]