Fourth National Conference and 2nd International Computer Games Conference; Opportunities and Challenges , 2019-02-21

عنوان : ( طراحی بازی مدیریت یک پارکینگ هوشمند خودروهای برقی و بنزینی )

نویسندگان: فرزانه باشتنی , بابک رضائی خبوشان , علیرضا شرکت بزازان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش تدریجی منابع سوخت های فسیلی و آلودگی های حاصل از آن، در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.این دو مساله موجب تلاش در جهت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی شده است. به همین دلیل گرایش به استفاده از وسایلنقلیه الکتریکی، به جای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی، افزایش یافته است. با افزایش تعداد خودروهای برقی، توسعهزیرساخت های لازم برای این خودروها، از جمله امکانات مناسب برای شارژگیری، بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه خودروهاحدودا 5 % از زمان را در خیابان ها و جاده ها هستند و 95 % زمان خود را در پارکینگ ها سپری می کنند، توسعه پارکینگ های هوشمندبه منظور شارژگیری این خودروها بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله یک بازی مبتنی بر شبیه سازی بر روی پارکینگ هایهوشمند خودروهای الکتریکی معرفی شده است. به منظور نزدیک کردن بازی به مساله واقعی، پارامترهای تاثیر گذار در دنیایواقعی موردتوجه قرار گرفته است. این مدل علاوه بر توسعه غیرمستقیم فرهنگ استفاده از ماشین های برقی، ابزاری را در قالبیک شبیه ساز در اختیار مدیران و برنامه ریزان این مساله قرار می دهد تا بتوانند با ایجاد و تحلیل سناریوهای مختلف شارژ خودروهایالکتریکی در پارکینگ، چالش ها و تکنیک های حل آن ها را نیز فرا گیرند. همچنین قابلیت بازی به صورت گروهی، امکان رقابتبین گروه ها و آموزش جمعی را نیز فراهم می آورد.

کلمات کلیدی

, خودرو الکتریکی , پارکینگ هوشمند , بازی , شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087086,
author = {باشتنی, فرزانه and رضائی خبوشان, بابک and شرکت بزازان, علیرضا},
title = {طراحی بازی مدیریت یک پارکینگ هوشمند خودروهای برقی و بنزینی},
booktitle = {Fourth National Conference and 2nd International Computer Games Conference; Opportunities and Challenges},
year = {2019},
location = {Kashan, ايران},
keywords = {خودرو الکتریکی ; پارکینگ هوشمند ; بازی ; شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بازی مدیریت یک پارکینگ هوشمند خودروهای برقی و بنزینی
%A باشتنی, فرزانه
%A رضائی خبوشان, بابک
%A شرکت بزازان, علیرضا
%J Fourth National Conference and 2nd International Computer Games Conference; Opportunities and Challenges
%D 2019

[Download]