همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی , 2021-11-04

عنوان : ( بررسی آسیب پذیری حرارتی پپتید باکتریوسین انتروسین در دمای بدن گاوشیری: مطالعه ی In silico )

نویسندگان: علی جوادمنش , سیده زهرا موسوی , منیره احمدیان , زهرا رشیدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087111,
author = {جوادمنش, علی and موسوی, سیده زهرا and احمدیان, منیره and رشیدیان, زهرا},
title = {بررسی آسیب پذیری حرارتی پپتید باکتریوسین انتروسین در دمای بدن گاوشیری: مطالعه ی In silico},
booktitle = {همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی},
year = {2021},
location = {جیرفت, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آسیب پذیری حرارتی پپتید باکتریوسین انتروسین در دمای بدن گاوشیری: مطالعه ی In silico
%A جوادمنش, علی
%A موسوی, سیده زهرا
%A احمدیان, منیره
%A رشیدیان, زهرا
%J همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی
%D 2021

[Download]