مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (27), شماره (69), سال (2021-9) , صفحات (49-68)

عنوان : ( احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ )

نویسندگان: زهرا سرباز , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هشام بن سالم از محدثان مورد اعتماد شیعه و از اصحاب امامان صادق و کاظم علیهماالسلام است که صاحب اصل و کتاب های تفسیر و معراج و حج بوده است. برخی، کتاب های او را از منابع کلینی تلقی کرده اند؛ مثلا کتاب تفسیر او را از منابع تفسیری کتاب کافی برشمرده اند. در حالی که به نظر می رسد احادیث او به واﺳﻂﮥ تصنیفات و جوامع بعدی به دست کلینی رسیده باشد. بررسی سند تمامی احادیث هشام بن سالم در کتاب کافی و تهذیب الاحکام شیخ طوسی ما را به قراینی در سند این روایات می رساند که نشان می دهد هیچ کدام از کتاب های هشام بن سالم منبع کلینی در اخذ حدیث نبوده است، بلکه روایات او به واﺳﻂﮥ کتاب های دیگر مثل کتاب های محمدبن ابی عمیر، حسن بن محبوب، حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی در دسترس کلینی قرار گرفته است. این راویان به کتاب های هشام بن سالم دسترسی داشته و احادیث آن را در کتاب های خود استنساخ نموده-اند. در عین حال احادیثی به طور شفاهی از هشام بن سالم به ایشان رسیده که در کتاب های خود مکتوب نموده اند اما تعداد آن اندک است.

کلمات کلیدی

, هشام بن سالم, مصادر الکافی, میراث مکتوب, کتاب هشام بن سالم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087190,
author = {سرباز, زهرا and ایروانی نجفی, مرتضی and پیروزفر, سهیلا},
title = {احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ},
journal = {مطالعات تاریخی قرآن و حدیث},
year = {2021},
volume = {27},
number = {69},
month = {September},
issn = {1735-8701},
pages = {49--68},
numpages = {19},
keywords = {هشام بن سالم، مصادر الکافی، میراث مکتوب، کتاب هشام بن سالم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ
%A سرباز, زهرا
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A پیروزفر, سهیلا
%J مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
%@ 1735-8701
%D 2021

[Download]