سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2009-05-20

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) )

نویسندگان: مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-بایواستراتیگرافی-سازند آبدراز-فرامینیفرها

کلمات کلیدی

, بایواستراتیگرافی, سازند آبدراز, فرامینیفرها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087201,
author = {عبدالشاهی, مهرانه and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)},
booktitle = {سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بایواستراتیگرافی-سازند آبدراز-فرامینیفرها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ)
%A عبدالشاهی, مهرانه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2009

[Download]