آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (16), شماره (28), سال (2021-9) , صفحات (141-160)

عنوان : ( واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم انداز روان شناسی شناختی )

نویسندگان: ریحانه شایسته , محمدکاظم علمی سولا , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روان شناسی شناختی یکی از شاخه های مهم روان شناسی است که در آن به مفاهیم مهم مرتبط به ادراک، زبان، فهم و چگونگی پردازش اطلاعات می پردازد. از آنجا که ملاصدرا اندیشمندی است که نظرات بسیاری درباره انسان داشته است، بنابراین می توان به استخراج آراء وی در حوزه های مختلف روان شناسی پرداخت. در این راستا، این نوشتار به مسئله تخیل به عنوان یکی از مفاهیم مهم در روان شناسی شناختی پرداخته و نشان داده است که مفاهیم حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه، متصرفه، متخیله و متفکره، در دستگاه ادراکی تخیل جای می گیرد و سازوکار هر یک را تعیین کرده است.

کلمات کلیدی

, تخیل, روان شناسی شناختی, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087243,
author = {شایسته, ریحانه and علمی سولا, محمدکاظم and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم انداز روان شناسی شناختی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2021},
volume = {16},
number = {28},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {141--160},
numpages = {19},
keywords = {تخیل- روان شناسی شناختی- ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظری مرتبه ادراکی تخیل و مفاهیم بنیادین مرتبط به آن از دیدگاه ملاصدرا با چشم انداز روان شناسی شناختی
%A شایسته, ریحانه
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2021

[Download]