آموزه های قرآنی, سال (2022-1)

عنوان : ( واکاوی مدارک قاعده َبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم )

نویسندگان: علی زنگنه ابراهیمی , غلامرضا رئیسیان , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خداوند نسبت به کسانی که مسلمان می شوند وعده بخشش داده است، با این وجود افراد غیر مسلمانی که دعوت خداوند به اسلام را مورد توجه قرار می دهند، با مسائل گسترده ای ازجمله دیدگاه اسلام نسبت به اعمال گذشته خویش روبرو هستند. دین اسلام در این زمینه قاعده معینی دارد که اندیشمندان مسلمان به تبیین آن پرداخته و آن را تحت عنوان«قاعده جَبّ» نام گذاری کرده اند. اما اشکالاتی که نسبت به مدارک این قاعده مطرح شده است، باعث شده که شماری از اندیشمندان اسلامی از استناد به آن خودداری کنند، چرا که احادیث مربوط به آن از لحاظ سندی ضعیف بوده و مستندات قرآنی و سایر ادله آن نیز از حیث دلالت مورد مناقشه واقع شده اند. در این نوشته سعی شده با رویکرد توصیفی-تحلیلی، مدارک مختلف این قاعده با تاکید بر دیدگاه‌های تفسیر تسنیم استخراج شده و در موارد لزوم مورد نقد و بررسی قرارگیرد. بر اساس یافته های پژوهش، ضعف سندی حدیث جَبّ با سایر ادله این قاعده جبران می شود، مستندات قرآنی این قاعده نیز به ویژه آیه 38 سوره انفال دربردارنده مفاد این قاعده می باشد، سیره نبوی، عمل اصحاب و بنای عقلا نیز هریک دلیلی مستقل و معتبر در اثبات حجیت این قاعده می باشند.

کلمات کلیدی

, قاعده جَبّ, آیات الاحکام, تفسیر تسنیم, مدارک قاعده جَبّ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087254,
author = {زنگنه ابراهیمی, علی and رئیسیان, غلامرضا and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {واکاوی مدارک قاعده َبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2022},
month = {January},
issn = {2251-9378},
keywords = {قاعده جَبّ، آیات الاحکام، تفسیر تسنیم، مدارک قاعده جَبّ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مدارک قاعده َبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم
%A زنگنه ابراهیمی, علی
%A رئیسیان, غلامرضا
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2022

[Download]