فرهنگ رضوی, سال (2021-11)

عنوان : ( ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی) )

نویسندگان: سلمان سالاری , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقف به عنوان یک سنت حسنه از قدیم در ایران مورد توجه بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌شناسی داده‌بنیاد، به ارائه مدل حکمرانی سازمانی برای آستان قدس رضوی، بزرگترین سازمان موقوفه ایرانی و یکی از بزرگترین بنیادهای عام‌المنفعه جهان اقدام کرده است. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مدیران ارشد این نهاد با حداقل 10 سال سابقه فعالیت مدیریتی به انجام رسیده و تحلیل داده‌های به دست آمده بر اساس رویکرد ظاهرشونده گلیزری و با استفاده از مدل خانواده C6 بوده است. نتایج تحقیق بیانگر اشتراک اکثر اصول حکمرانی احصا شده با اصول جهانی حکمرانی از جمله شفافیت و پاسخ‌گویی بوده که البته مفهوم اصل پاسخ‌گویی در مدل به دست آمده متفاوت است. نظریۀ استفاده شده با نظریۀ عاملیت و مدل حکمرانی به دست آمده نیز با مدل آنگلوساکسون نزدیکی نسبی دارد؛ اما در مواردی هم تفاوت‌های مهمی دیده می‌شود. مطابق مدل به دست آمده، حیات اجتماعی، انگیزش و باورهای درونی منعکس کننده علل وقوع مقولۀ محوری یعنی حکمرانی موقوفاتی بوده و توسعۀ پایدار و حفظ کرامت انسانی پیامدهای اصلی این مقوله است.

کلمات کلیدی

, آستان قدس رضوی, حکمرانی سازمانی, موقوفات, شفافیت, پاس خگویی, ذ ینفعان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087285,
author = {سالاری, سلمان and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا and مرتضوی, سعید},
title = {ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)},
journal = {فرهنگ رضوی},
year = {2021},
month = {November},
issn = {2345-2560},
keywords = {آستان قدس رضوی، حکمرانی سازمانی، موقوفات، شفافیت، پاس خگویی، ذ ینفعان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی)
%A سالاری, سلمان
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%J فرهنگ رضوی
%@ 2345-2560
%D 2021

[Download]