ژنتیک نوین, دوره (16), شماره (3), سال (2021-11) , صفحات (263-270)

عنوان : ( بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli (DE3) )

نویسندگان: فهیمه حیدری قره سو , نسرین مشتاقی , براتعلی مشکانی , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

celobiohydrolase, expression, E. coli

کلمات کلیدی

, سلوبیوهیدرولاز, بیان, اشرشیاکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087407,
author = {حیدری قره سو, فهیمه and مشتاقی, نسرین and براتعلی مشکانی and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli (DE3)},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2021},
volume = {16},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۴۴۳۹},
pages = {263--270},
numpages = {7},
keywords = {سلوبیوهیدرولاز، بیان، اشرشیاکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی بیان آنزیم سلوبیوهیدرولاز cel6B در باکتری E. coli (DE3)
%A حیدری قره سو, فهیمه
%A مشتاقی, نسرین
%A براتعلی مشکانی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J ژنتیک نوین
%@ ۲۰۰۸-۴۴۳۹
%D 2021

[Download]