معرفت سیاسی, دوره (1), شماره (25), سال (2021-9) , صفحات (23-42)

عنوان : ( مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی )

نویسندگان: سیدحامد عنوانی , سیدحسین سیدموسوی , وحیده فخار نوغانی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبک زندگی سیاسی، شیوه خاص مواجهه با مهم‌ترین وظایف ساحت زندگی سیاسی است که به جهت نیل به اهداف سیاسی شکل می گیرد. با توجه به اهمیت نقش موضوع نوع برداشت و التزام به مفهوم و مدلول قلمرو دین در بینش های سازنده سبک، تحلیل مبانی کلامی سبک زندگی سیاسی امام ـ به‌عنوان فردی صاحب سبک ـ ضرورت می‌یابد. بدین منظور در این مقاله تلاش می شود تأثیر نگرش به قلمرو دین را در محورهای «جامعیت دین»، « جاودانگی اسلام »، « نسبت علم و دین» و «نسبت بین دنیا و آخرت» را بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی و تحلیل آثار مرتبط به امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که سبک زندگی الهی امام تحت تأثیر موضوع نگرش به قلمرو دین بوده است و از این رو با تبین و دعوت به رسالت های حاصل از نمود یافتن آثار آن بینش ها در زندگی سیاسی خویش، توانست با ترسیم واقعی حدود شریعت و انتظار دین از بشر، دکترین حاکم بر وظایف مندرج در سبک زندگی سیاسی را برای خود و رهروان خویش تبیین نمایند

کلمات کلیدی

, سبک زندگی سیاسی, جامعبت دین, جاودانگی اسلام, دنیای ممدوح, نسبت علم و دین, نسبت دنیا و آخرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087408,
author = {عنوانی, سیدحامد and سیدموسوی, سیدحسین and فخار نوغانی, وحیده and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی},
journal = {معرفت سیاسی},
year = {2021},
volume = {1},
number = {25},
month = {September},
issn = {2008-4366},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {سبک زندگی سیاسی، جامعبت دین، جاودانگی اسلام، دنیای ممدوح، نسبت علم و دین، نسبت دنیا و آخرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبنای کلامی قلمرو دین و تاثیر آن بر سبک زندگی سیاسی از دیدگاه امام خمینی
%A عنوانی, سیدحامد
%A سیدموسوی, سیدحسین
%A فخار نوغانی, وحیده
%A حسینی, سیدمرتضی
%J معرفت سیاسی
%@ 2008-4366
%D 2021

[Download]