اولین همایش ملی بررسی اندیشه های علمی حضرت آیت الله سبحانی , 2019-01-17

عنوان : ( کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای ‌‌‌آیت‌الله‌ سبحانی )

نویسندگان: علیرضا عابدی سرآسیا , رابعه نورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قواعد کلامی که در اصول فقه بررسی شده یا در علم فقه مبنای استنباط قرار گرفته است قاعده لطف می باشد. این پژوهش با تاکید بر آرای محقق گران قدر، آیت الله سبحانی و با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به برررسی معنا، ماهیت، مستندات و کاربرد قاعده لطف در کلام، فقه و اصول فقه می پردازد. به نظر می رسد اگرچه نمی توان همداستان با مشهور قدما حجیت مطلق این قاعده را پذیرفت اما میتوان با اصلاحاتی این نظریه را تقویت کرده و به کاربرد آن در اثبات مسایل کلامی، فقهی و اصولی باور داشت.

کلمات کلیدی

قاعده لطف. علم کلام. علم اصول فقه. فقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087411,
author = {عابدی سرآسیا, علیرضا and رابعه نورانی},
title = {کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای ‌‌‌آیت‌الله‌ سبحانی},
booktitle = {اولین همایش ملی بررسی اندیشه های علمی حضرت آیت الله سبحانی},
year = {2019},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قاعده لطف. علم کلام. علم اصول فقه. فقه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای ‌‌‌آیت‌الله‌ سبحانی
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A رابعه نورانی
%J اولین همایش ملی بررسی اندیشه های علمی حضرت آیت الله سبحانی
%D 2019

[Download]