همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی , 2019-09-19

عنوان : ( بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , کاظم محمدی ثانی , زهرا صادقی مهربان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت است. روش بررسی در این مطالعه مروری که در سال 1397 انجام شده است، از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی پروکوییست، اس.آی.دی، مگیران، آوید، ایرانداک، ایرانمدکس، ساینتسدایرکت، کورنس، اشپرینگر، گوگلاسکالر و اسکوپوس استفاده شد. مجموعه مقالات بررسیشده شامل 50 مقاله بود که تحقیقات کیفی و کمی مربوط به 15 سال اخیر ( از سال 2000 تاکنون) را به زبان های فارسی و انگلیسی دربرداشت. طبق یافته های مطالعات نشان داد که، عادات تغذیه ایی دانش اموزان با پایه تحصیلی، نوع مدرسه ارتباط معناداری داشت. تحصیلات و شغل پدر و مادر نیز با عادات تغذیه ایی دانش آموزان ارتباط معنادار داشت. با اینحال در این زمینه تحقیقات، به ویژه پژوهش های کیفی، بسیار محدود بوده است. نتایج بیانگر آن بود که در بیشتر جوامع، دانش لازم درباره رفتارهای تغذیه ای و نگرش تغذیه ای کم بوده است. از طرفی دیگر، عادات تغذیه ایی نوجوانان می تواند تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی مثل شغل و تحصیلات پدر و مادر و اقتصاد و رویکرد خانوادگی آنها قرار گیرد. با آموزش دانش آموزان با مطالب عادات تغذیه ایی مناسب می توان روند تغذیه ایی آنان را بهبود بخشید. همچنین جایگزین کردن مواد غذایی سالم به جای مواد غذایی ناسالم در فروشگاه مدارس سهم بسزایی در تصحیح برنامه غذایی دانش آموزان دارد. کاهش تبلیغات نوشیدنی های گازدار و غذاهای فست فودی می تواند در بهبودی عادات تغذیه ایی نوجوانان مفید باشد . مسعود خداویسی، 1393 در مطالعه ای با عنوان بررسی رفتار تغذیه ای و عوامل پیش بینی کننده آن بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر در زنان با وزن بالا مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان فاطمیه شهر همدان اعلام کرد که رفتار تغذیه ای زنان در سطحنامطلوبی بود، با توجه به نقش مهم زنان در حفظ سلامت سایر اعضای خانواده، لزوم ارتقائ آگاهی آنان در زمینه رفتارهای تغذیه ای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب احساس می شود. بنابراین بر اساس نتایج این مطالعه توصیه می شود در برنامه ریزی برای اجرای مداخلات ارتقاء دهنده رفتار تغذیه ای در زنان باید بر استراتژی های افزایش خودکارآمدی، تعهد به عمل و احساسات مثبت مرتبط با رفتار و کاهش موانع درک شده بیشتر تاکید نمود . شهنام عرشی، 1392 در مطالعه ای با عنوان الگوی رفتارهای تغذیه ای دختران دبیرستانی منطقه شمال تهران اعلام می دارد که میزان مصرف گروه های غذایی اصلی، پایین تر ازحد توصیه شده بود. بررسی بیشتر برای تعیین عوامل قادرکننده، تقویت کننده و بازدارنده رفتارهای تغذیه ای سالم لازم به نظر می رسد. همچنین بهبود نگرش و توانمندسازی دختران نوجوان برای انجام رفتارهای تغذیه ای سالم می تواند اثربخش باشد . حسن شهبازی، 1392 در مطالعه ای با عنوان بررسی رفتارهای تغذیه ای و بهداشتی در دانش آموزان مقطع دبیرستان به این تیجه رسید که برنامه ریزی صحیح و طراحی برنامه های آموزشی مناسب در جهت پرهیز از غذاهای آماده، بی کیفیت وسرشار از چربی و نمک و بطور کلی شیوه زندگی سالم و بهداشت فردی برای دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد. محمد اسماعیل مطلق، 1393 در مطالعه با عنوان اولویت های نیاز آموزشی سلامت جوانان بر پایه نیاز سنجی و مشارکت ذی نفعان درحوزه های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به این نتیجه رسید که حل مشکلات جوانان در جامعه، وظیفه هر نظام بهداشتی و درمانی است. برای این کار باید در ابتدا مشکلات شناسایی شده و سپس با توجه به منابع موجود و تعیین اولویت ها، برای هر اولویت، برنامه های آموزشی لازم مشخص شود. آنچه در این فرآیند اهمیت دارد، توافق تمامی ذینفعان در موردلیست اولویت ها و برنامه ها مدون می باشد.

کلمات کلیدی

, رفتارهای تغذیه ای , دانش آموزان دختر , الگوی سازمان جهانی بهداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087431,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and کاظم محمدی ثانی and زهرا صادقی مهربان},
title = {بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت},
booktitle = {همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {رفتارهای تغذیه ای ، دانش آموزان دختر ، الگوی سازمان جهانی بهداشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان مدارس دوره متوسطه بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کاظم محمدی ثانی
%A زهرا صادقی مهربان
%J همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
%D 2019

[Download]