دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( رتبه‌بندی عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی با توجه به معیار‌های موفقیت پروژه )

نویسندگان: محدثه فیلسوف کاخکی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت ساخت‌و‌ساز سالانه حجم عظیمی از مواد خام را مصرف نموده و در مقابل حجم انبوهی از ضایعات تولید می‌کند. با توجه به این که ضایعات ساختمانی مانع کارایی، اثر‌بخشی و ارزش‌آفرینی مورد انتظار فعالیت‌های ساختمانی می‌شوند، شناخت جامعی از عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی به منظور جلوگیری از رخداد آن‌ها ضروری می‌باشد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل و علل ایجاد ضایعات ساختمانی و رتبه‌بندی آن‌ها با توجه به میزان اثرگذاری در معیار‌های موفقیت پروژه (هزینه، زمان، کیفیت، ایمنی و رضایت تیم پروژه) است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای رتبه‌بندی عوامل ایجاد ضایعات از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل اجرا، تدارکات و کارفرما، مهمترین عوامل اصلی ایجاد ضایعات ساختمانی می‌باشند؛ و مهمترین عوامل جزئی عبارتند از: نقص در اجرا، فقدان سیستم نظارت بر عملکرد نیروی کار و کیفیت نامناسب مصالح تأمین شده. نتایج این پژوهش به سازمان‌های ساختمانی کمک می‌کند تا با شناسایی مهمترین عوامل ایجاد ضایعات مصالح و میزان تأثیر منفی آن‌ها بر عوامل موفقیت پروژه، تدابیر لازم جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌ها را در نظر بگیرند

کلمات کلیدی

, عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی, تاپسیس فازی, معیار‌های موفقیت پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087447,
author = {فیلسوف کاخکی, محدثه and شریعتمدار, هاشم},
title = {رتبه‌بندی عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی با توجه به معیار‌های موفقیت پروژه},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی، تاپسیس فازی، معیار‌های موفقیت پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رتبه‌بندی عوامل ایجاد ضایعات ساختمانی با توجه به معیار‌های موفقیت پروژه
%A فیلسوف کاخکی, محدثه
%A شریعتمدار, هاشم
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]