هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب , 2021-10-19

عنوان : ( ادغام مفاهیم تاب آوری در مدیریت سیلاب شهری )

نویسندگان: نازگل طبسی کاخکی , مجید سالاری , محمد فرشته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تاب آوری در برابر بلایای شهری باعث مقاومت شهرها در مقابل اثرات مخرب سیل می شود. اگرچه در حال حاضر اندازه گیری تابآوری شهری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است اما تاکنون مطالعه ی یکپارچه و جامعی در ارتباط با این موضوع در راستای بهبود مدیریت سیلاب شهری وجود نداشته و بنابراین نیاز بیشتری به انجام پژوهش هایی در مورد این که چه چیزی تابآوری در برابر فاجعه را به وجود میآورد و نحوه ارزیابی آن چگونه است، وجود دارد. در این مطالعه، یک ساختار سلسله مراتبی جهت ارزیابی تابآوری در مقیاس مناطق شهری با تاکید بر معیارهای مدیریتی ارائه می گردد. به منظور ارزیابی تابآوری شهری عوامل کفایت مدیریت و برنامه ریزی و منابع در دسترس مورد بررسی قرار می گیرد. این ساختار شامل 43 شاخص می باشد که جهت محاسبه ی شاخص های کمی، سنجه ی مناسب آن ارائه می گردد. در توسعه و برنامهریزی شهری، چنین چارچوبی فرصت به کارگیری مفهوم تابآوری در جامعه و ارائه راهکارهایی به تصمیم گیرندگان را می دهد.

کلمات کلیدی

, تابآوری, سیلاب, تحلیل سلسه مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087532,
author = {طبسی کاخکی, نازگل and سالاری, مجید and محمد فرشته پور},
title = {ادغام مفاهیم تاب آوری در مدیریت سیلاب شهری},
booktitle = {هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تابآوری، سیلاب، تحلیل سلسه مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادغام مفاهیم تاب آوری در مدیریت سیلاب شهری
%A طبسی کاخکی, نازگل
%A سالاری, مجید
%A محمد فرشته پور
%J هشتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
%D 2021

[Download]