نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16

عنوان : ( بررسی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست در شرایط فرامنبسط )

نویسندگان: سینا افخمی , نعمت‌اله فولادی , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نازل‌های سهموی بهینه تراست یکی از پرکاربردترین نازل‌ها در زیرسیستم پیش‌رانش یک سیستم ماهواره‌بر می‌باشد. در تحقیق حاضر، به شبیه‌سازی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست پرداخته شده است. تخمین دقیق محل جدایش و الگوی جدایش حاکم در این نوع نازل ها در شرایط فرامنبسط یکی از مسائل پرچالش در بین محققان است. در این تحقیق استفاده از مدل آشفتگیGEKO با پارامترهای اصلاح شده، منجر به پیش‌بینی صحیح فیزیک جریان داخلی نازل شده است. این مدل آشفتگی، حالت عمومی شده مدل k-ω بوده که با ارائه شش پارامتر مستقل، امکان تصحیح شبیه‌سازی عددی در میدان جریان را برآورده می‌کند. اعتبارسنجی روش عددی با نتایج تجربی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی دو الگوی جدایش مستقل از موج ضربه‌ای (FSS) و مقید به موج ضربه‌ای (RSS) در نازلLEA_TOC پرداخته شده است. اجراهای کامپیوتری با دو رویکرد افزایش تدریجی و کاهش تدریجی فشار محفظه نازل انجام شده است. نشان داده شده است که در رویکرد افزایش تدریجی فشار، پدیده گذار از الگوی جدایش در نسبت فشارحدود 24 رخ می‌دهد. همچنین در رویکرد کاهش تدریجی فشار محفظه نازل، گذار معکوس از الگوی RSS به FSS در نسبت فشار حدود 14 رخ می‌دهد که مبین وقوع پدیده هیسترزیس در گذار الگوی جدایش جریان در این نازل است.

کلمات کلیدی

, نازل سهموی بهینه تراست, جدایش مستقل از موج ضربه‌ای, جدایش مقید به موج ضربه‌ای, پدیده هیسترزیس, بررسی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087576,
author = {افخمی, سینا and نعمت‌اله فولادی and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست در شرایط فرامنبسط},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نازل سهموی بهینه تراست، جدایش مستقل از موج ضربه‌ای، جدایش مقید به موج ضربه‌ای، پدیده هیسترزیس، بررسی عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی فیزیک جریان در یک نازل سهموی بهینه تراست در شرایط فرامنبسط
%A افخمی, سینا
%A نعمت‌اله فولادی
%A پسندیده فرد, محمود
%J نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2021

[Download]