نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16

عنوان : ( بررسی تجربی اثر سطح مقطع گلوگاه ثانویه بر عملکرد راه اندازی دیفیوزر در تست نازل سهموی بهینه تراست )

نویسندگان: نعمت‌اله فولادی , سینا افخمی , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سطح مقطع گلوگاه ثانویه یکی از مهمترین پارامترهای طراحی یک دیفیوزر خروجی گاز مافوق صوت است که با انتخاب مقدار کمینه آن علاوه بر کاهش فشار راه اندازی، کاهش قابل توجه در ابعاد دیفیوزر نیز رخ می دهد. در تحقیق حاضر، به بررسی تجربی اثر اندازه سطح مقطع گلوگاه ثانویه در عملکرد شبیه‌ساز ارتفاع بالا در تست یک نازل سهموی بهینه تراست با نسبت سطح 7/34 پرداخته شده است. در ابتدا روش‌های تئوری تعیین کمینه مساحت مجاز گلوگاه ثانویه دیفیوزر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس، نتایج تست‌های تجربی مقیاس کوچک با هوای فشرده در نسبت سطح‌های بی‌بعد ورودی دیفیوزر به گلوگاه ثانویه (Ad/Ast) برابر 7/1، 8/1، 85/1، 9/1 و 2 ارائه شده است. در این تست ها، به منظور بررسی عملکرد پایای جریان، فشارگذاری تدریجی در محفظه نازل انجام شده و فشار محفظه خلاء و توزیع فشار استاتیکی در طول دیفیوزر اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش سطح مقطع گلوگاه ثانویه در تست نازل‌های سهموی به دلیل وجود فیزیک جریان داخلی متفاوت نسبت به نازل‌های مخروطی و ایده‌آل، با محدودیت بیشتری مواجه است. مقایسه نتایج تست حاضر با نتایج تخمین روش‌های تئوری موجود نشان می دهد که روش های تئوری به دلیل در نظر نگرفتن اثر پروفیل سهموی نازل برای پیش‌بینی کمینه مساحت گلوگاه ثانویه مجاز ناتوان هستند. همچنین مشاهده گردید که کمینه فشار راه‌اندازی دیفیوزر در Ad/Ast برابر 7/1 از سایر حالت‌های تست پایین‌تر بوده و جریان در گلوگاه ثانویه دیفیوزر در مقادیر Ad/Ast بالاتر از 9/1 به حالت خفگی رسیده است.

کلمات کلیدی

, نازل سهموی بهینه تراست, دیفیوزر گلوگاه ثانویه, کمینه مساحت مجاز گلوگاه ثانویه, تست تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087583,
author = {نعمت‌اله فولادی and افخمی, سینا and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی تجربی اثر سطح مقطع گلوگاه ثانویه بر عملکرد راه اندازی دیفیوزر در تست نازل سهموی بهینه تراست},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نازل سهموی بهینه تراست، دیفیوزر گلوگاه ثانویه، کمینه مساحت مجاز گلوگاه ثانویه، تست تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر سطح مقطع گلوگاه ثانویه بر عملکرد راه اندازی دیفیوزر در تست نازل سهموی بهینه تراست
%A نعمت‌اله فولادی
%A افخمی, سینا
%A پسندیده فرد, محمود
%J نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2021

[Download]