نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2021-11-16

عنوان : ( بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی )

نویسندگان: عارف جلالی دیل , محمود پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بال‌ها از جمله اجزای مهندسی هستند که نقش حیاتی در زمینه صنعت هوافضا ایفا مینمایند. لذا افزایش عملکرد بال‌ها می‌تواند منجر به بهبود عملکرد کلی دستگاه‌ها گردد. یکی از راه‌های افزایش عملکرد بال‌ها استفاده از انحنای سینوسی در لبه حمله و فرار بال می‌باشد که باعث به تأخیر افتادن پدیده واماندگی و عملکرد آیرودینامیکی بهتر در زوایای حمله بالا می‌شود. لذا در این مطالعه، عملکرد آیرودینامیکی یک بال با لبه‌ی فرار و حمله سینوسی(طرح ترکیبی) با عملکرد انواع بال با لبه‌ی حمله‌ی سینوسی، لبه‌ی فرار سینوسی و بال ساده با سطح مقطع ناکا 0012 در اعداد رینولدز 5000، 15000 و 60000 به صورت عددی در شرایط ناپایا، تراکم‌ناپذیر و غیر لزج مقایسه شده است. بر اساس مطالعه حاضر مشاهده گردید که میزان حداکثر فشار در حول بال با لبه حمله سینوسی و بال با طرح ترکیبی بالاتر از بال ساده است. هم‌چنین مشاهده گردید که کمترین نوسان در میزان ضریب برآ و پسا مربوط به بال با طرح ترکیبی است، اگرچه این هندسه دارای بیشترین مقدار ضریب پسا در مقاله با سایر انواع بال‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی

, بال, ضریب برآ, ضریب پسا, لبه حمله و فرار سینوسی, آشفتگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087586,
author = {جلالی دیل, عارف and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بال، ضریب برآ، ضریب پسا، لبه حمله و فرار سینوسی، آشفتگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی
%A جلالی دیل, عارف
%A پسندیده فرد, محمود
%J نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
%D 2021

[Download]