مجلس و راهبرد, دوره (25), شماره (1393), سال (2018-7) , صفحات (43-93)

عنوان : ( از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , سید محمد جواد ساداتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آغاز سده هجدهم تاکنون، اخلاق تنبیهی غرب دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست خشونت تعذیب و سپس عصر اقتصاد تنبیه. در قلمرو تنبیه مبتنی بر خشونت، مجازات بیش از هر چیز همانند تراژدی هولناکی بود که رسالت نابود کردن جرم را در برابر نگاه های نظاره گر تعذیب برعهده داشت. در مقابل، قلمروی اقتصاد تنبیه عرصه دگرگونی مفاهیم تنبیهی است. بزهکاری که در سکوی مجازات باید متحمل وحشیانه ترین رنج ها می شد تا پیام قدرت را به وجدان جمعی مخابره کند، جای خود را به شخصیتی داد که علاوه بر حق ارتکاب جرم از حق درمان و اصلاح نیز برخوردار بود. گذار از تراژدی تعذیب به سیاست اصلاح و درمان اغلب به منزله تلاشی برای کاهش میزان ارتکاب جرم از طریق دگرگونی در شخصیت اخلاقی بزهکاران پنداشته شده است. بااین حال، شواهدی وجود دارد که به اثبات می رسانند این جلوه از اخلاق تنبیهی برخلاف ادعا، توانایی رسوخ به جغرافیای هویت بزهکار و دگرگونی در گزاره های اخلاقی وی را ندارد. در مقابل، می توان ادعا کرد که تولد و نیز تداوم حیات نهادهای اقامت اجباری نه به واسطه خصوصیت اصلاح گر آنها، بلکه به علت کارکردهای پیچیده و پنهانی است که عموماً در مطالعات حقوقی و جرم شناختی نادیده انگاشته می شوند. از آن گذشته، برخلاف تصور شماری از اندیشمندان نظیر فوکو، دگرگونی های پیوسته در رویه های عملی کیفری را نمی توان تنها از زاویه تحولات ساختاری قدرت بررسی کرد؛ بلکه در این فرایند باید نقشی نیز برای اراده وجدان جمعی قائل شد.

کلمات کلیدی

تراژدی تعذیب(Q1)کمدی اصلاح(Q1)بیماری(Q1)نهادهای اقامت اجباری(Q1)قدرت(Q2)اراده وجدان جمعی(Q1)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087601,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and سید محمد جواد ساداتی},
title = {از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی},
journal = {مجلس و راهبرد},
year = {2018},
volume = {25},
number = {1393},
month = {July},
issn = {2322-1860},
pages = {43--93},
numpages = {50},
keywords = {تراژدی تعذیب(Q1)کمدی اصلاح(Q1)بیماری(Q1)نهادهای اقامت اجباری(Q1)قدرت(Q2)اراده وجدان جمعی(Q1)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A سید محمد جواد ساداتی
%J مجلس و راهبرد
%@ 2322-1860
%D 2018

[Download]