نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400 , 2021-11-16

عنوان : ( ارتقای سرعت همگرایی در جریان‌های سرعت پایین غیرلزج‌ِ با استفاده از روش پیش‌شرطی )

نویسندگان: مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، به‌منظور افزایش پایداری و انعطاف‌پذیری یک حلگر چگالی‌مبنای تمام‌سرعت، از روش پیش‌شرطی استفاده می‌شود. برای این هدف، ماتریس پیش‌شرطی ترکل در الگوریتم بالادستی «رو»، در یک شبکه بی‌سازمان برای سیستم معادلات اویلر پایای دوبعدی توسعه داده شده و فرمولاسیون روش پیش‌ِشرطی ترکل برحسب متغیرهای بقایی استخراج می‌گردد. در این مطالعه عملکرد دو پارامتر پیش‌شرطی معرفی شده توسط ترکل و دارموفال در جریان‌های خارجی حول سیلندر و ایرفویل سه‌المانه 30P-30N در اعداد ماخ مادون‌صوت پایین و خیلی پایین از نظر دقت، نرخ همگرایی و انعطاف‌پذیری در مقایسه با روش کلاسیک، ارزیابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از پارامتر پیش‌شرطی معرفی شده توسط دارموفال که بر مبنای فشار جریان است، علاوه بر حفظ دقت و پایداری عددی، انعطاف‌پذیری و نرخ همگرایی را به‌طور قابل توجه‌ای در تمامی اعداد ماخ در هر دو مسئله جریان‌ خارجی نسبت به روش پیش‌شرطی ترکل همراه با پارامتر پیش‌شرطی ترکل و روش کلاسیک بهبود می‌دهد.

کلمات کلیدی

, روش پیش‌شرطی, اعداد ماخ پایین, چگالی‌مبنا, روش بالادستی «رو», پارامتر پیش‌ِشرطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087625,
author = {مقدس خراسانی, مهدی and محمدی, عدنان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {ارتقای سرعت همگرایی در جریان‌های سرعت پایین غیرلزج‌ِ با استفاده از روش پیش‌شرطی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش پیش‌شرطی، اعداد ماخ پایین، چگالی‌مبنا، روش بالادستی «رو»، پارامتر پیش‌ِشرطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتقای سرعت همگرایی در جریان‌های سرعت پایین غیرلزج‌ِ با استفاده از روش پیش‌شرطی
%A مقدس خراسانی, مهدی
%A محمدی, عدنان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400
%D 2021

[Download]