مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (10), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (35-54)

عنوان : ( مقایسه عملکرد ماتریس‌های پیش‌شرطی در گستره‌ی وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجی )

نویسندگان: مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش ابتدا با توجه به ماتریس ژاکوبین پیش‌شرطی برحسب متغیرهای بقایی، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه و قدرت امواج به‌صورت یکپارچه برای سه روش ترکل، چوی-مرکل و اریکسون استخراج می‌گردد. بدین‌منظور این روش‌‌های پیش‌شرطی در یک الگوریتم چگالی‌مبنا دو بعدی با روش بالادستی \\\\\\\\\\\\\\\"رو\\\\\\\\\\\\\\\" و یک شبکه بی‌سازمان برای معادلات اویلر توسعه داده می‌شود. دقت و نرخ همگرایی این روش‌های پیش‌شرطی برای جریان‌های خارجی حول ایرفویل NACA0012 ، ایرفویل سه المانه 30P-30N و جریان داخل کانال با برامدگی در شرایط مختلف جریان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های پیش‌شرطی نه‌تنها نرخ همگرایی را برای جریان قابل و غیر قابل تراکم افزایش می‌دهند; بلکه دقت حل را برای جریان تراکم‌ناپذیر را نیز نسبت به روش کلاسیک به‌طور چشمگیر بهبود می‌دهد. همچنین مقایسه روش‌های پیش‌شرطی نشان می‌دهد که هر سه روش از نظر دقت، جواب‌های تقریبا یکسانی را ارائه می‌دهند. اما از نظر نرخ همگرایی، روش پیش‌شرطی ترکل نرخ همگرایی بهتری را ارایه می‌دهد.

کلمات کلیدی

, پیش‌شرطی, متغیرهای بقایی, تراکم‌ناپذیر, روش بالادستی \\\\\\\\\\\\\\\"رو\\\\\\\\\\\\\\\"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087641,
author = {مقدس خراسانی, مهدی and محمدی, عدنان and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {مقایسه عملکرد ماتریس‌های پیش‌شرطی در گستره‌ی وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجی},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2021},
volume = {10},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-3278},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {پیش‌شرطی، متغیرهای بقایی، تراکم‌ناپذیر، روش بالادستی \\\\\\\\\\\\\\\"رو\\\\\\\\\\\\\\\"},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد ماتریس‌های پیش‌شرطی در گستره‌ی وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجی
%A مقدس خراسانی, مهدی
%A محمدی, عدنان
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2021

[Download]