مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی - مدیریت صنعتی, دوره (13), شماره (45), سال (2019-1) , صفحات (25-33)

عنوان : ( تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن) )

نویسندگان: بهنام بیانی راد , حمیده رضوی , هانیه فرحمند , علی هادیان فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرآیندهای صنعتی و تولیدی، عوامل ورودی متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هرکدام ممکن است بر روی مشخصات محصول نهایی تأثیرگذار باشند. روش طراحی آزمایشها به عنوان یکی از روشهای بهبود کیفیتی نوین، با انجام طرحهای آزمایشی، مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت محصول را شناسایی و سطوح بهینه آنها را تنظیم می کند. هدف این تحقیق تعیین وزن استاندارد بطری سرم 500 سی‏سی با روش طرح آزمایشی k 2 به حدی که اگر ضخیم‏تر از آن گردد باعث افزایش مصرف ماده اولیه P.P. و زیان شرکت شده، و اگر کمتر از حد استاندارد مصرف گردد سبب دفرمه شدن بدنه و ضایع شدن محصول می‏گردد. چون فرآیند تولید سرم با مقداری ضایعات غیر قابل اجتناب در قسمت بالا و پایین سرم مواجه است که این ضایعات هیچ شکل خاصی نداشته، اما تغییرات پی در پی در وزن آن‌ها سبب می‏شود که کنترل مصرف به درستی صورت نگیرد لذا پس از تعیین وزن استاندارد سرم باید شرایط تنظیم دستگاه بررسی شود تا بتوان به تولید محصول با وزن استاندارد نزدیک شد و وزن ضایعات عادی تحت کنترل باشد. در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از طرح آزمایشی k 2 عوامل موثر بر وزن بطری سرم شناسایی شود. پس از تحلیل های صورت گرفته و بررسی کفایت مدل نتایج آنالیز واریانس و نمودارهای اثرات اصلی نشان داد که به ترتیب تایم‏سیکل، دمای هیترها، و دور اکسترودر بیشترین تأثیر مستقیم را در وزن بطری دارند ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ، می ﺗـﻮان نوسانات وزن بطری را کاهش داد.

کلمات کلیدی

, وزن استاندارد, ضایعات, سرم, طراحی آزمایشات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087655,
author = {بیانی راد, بهنام and رضوی, حمیده and هانیه فرحمند and علی هادیان فر},
title = {تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)},
journal = {مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی - مدیریت صنعتی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {45},
month = {January},
issn = {2008-9007},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {وزن استاندارد، ضایعات، سرم، طراحی آزمایشات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن)
%A بیانی راد, بهنام
%A رضوی, حمیده
%A هانیه فرحمند
%A علی هادیان فر
%J مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی - مدیریت صنعتی
%@ 2008-9007
%D 2019

[Download]