دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار )

نویسندگان: سینا حیرانی مقدم , امیررضا مسعودی , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رفتار چرخهای و قابلیت جذب انرژی میراگرهای فلزی شکاف دار با استفاده از مدل سازی عددی در دسترس قرار می گیرد. دو الگوی مختلف میراگر شامل شکاف های تک و دو ردیفه دارای ضخامت های متفاوت در نظر گرفته میشوند. طرحهای پیشنهادی با هدف کاهش تمرکز تنش روی میراگرها و افزایش قابلیت جذب انرژی آنها تحت بارگذاری چرخه ای ارائه می شوند. نخست، برای صحت سنجی مدل سازی، پاسخ رفتار چرخه ای یک مدل عددی در نرم افزار ABAQUSبا یک پژوهش آزمایشگاهی مقایسه می گردد. در مدل سازی عددی، از جزء مثلثی پوسته برای مش بندی صفحه میراگر استفاده می شود. رفتار غیرخطی فولادی با در نظر گرفتن سخت شوندگی همگن بر پایه ی فولاد نرمه ساختمانی به کار می رود. روابط عددی حاکم بر این گونه میراگرها بر اساس مدل تیر یک سر گیردار و یک سر برش آزاد به دست می آیند. در پایان، رفتار چرخه ای مدل های پیشنهادی در دسترس قرار می گیرد. بر این پایه، جذب انرژی و شکل پذیری هریک از مدل های پیشنهادی محاسبه می شود.

کلمات کلیدی

, میراگر فلزی شکاف دار, بارگذاری چرخه ای, قابلیت جذب انرژی, شکل پذیری, نرم افزار ABAQUS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087662,
author = {حیرانی مقدم, سینا and مسعودی, امیررضا and شوشتری, احمد},
title = {مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {میراگر فلزی شکاف دار، بارگذاری چرخه ای، قابلیت جذب انرژی، شکل پذیری، نرم افزار ABAQUS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار
%A حیرانی مقدم, سینا
%A مسعودی, امیررضا
%A شوشتری, احمد
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]