گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10

عنوان : ( تأثیر آب مغناطیس بر کاهش تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq.) )

نویسندگان: میترا خسروجردی , محمد مقدم , جعفر نباتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر کاهش اثرات منفی تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq) پژوهشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح آب مغناطیس (آب غیرمغناطیس، 6/0 تسلا و زمان عبوری 30 دقیقه، 6/0 تسلا و یکبارگذر، 3/0 تسلا و زمان عبوری 30 دقیقه و 3/0 تسلا یکبارگذر) به‏عنوان عامل اول و چهار سطح شوری (0، 30، 60 و 90 میلی مولار کلرید سدیم) به‌عنوان عامل دوم در سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که تنش شوری سبب کاهش وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ریشه، تعداد برگ، ‏رنگیزه های فتوسنتزی و رطوبت نسبی آب برگ مریم‌گلی هرز شد. نتایج نشان داد آب مغناطیسی تاثیر مثبتی بر کاهش اثرات مخرب تنش شوری در سطوح 30 و 60 میلی‌مولار در وزن تر و خشک برگ، تعداد برگ، وزن تر و خشک ریشه، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای نسبی آب برگ داشت. به‌طورکلی آب مغناطیسی سبب افزایش 23 درصدی وزن تر برگ در تیمار بدون شوری و آب مغناطیس T6/0یکبارگذر، افزایش 22/17 درصدی کلروفیلb در شوری mM 30 و آب مغناطیسT6 /0+ min30 و افزایش 11/31 درصدی محتوای نسبی آب برگ در تیمار عدم شوری و آب مغناطیس T6 /0+ min30 شد. به‌طورکلی میدان مغناطیسی با شدت T6 /0 + min30 جهت کاهش اثرات شوری بر مریم‌گلی هرز پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, رنگیزه‌های فتوسنتزی, محتوای نسبی آب برگ, وزن تر و خشک برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087688,
author = {خسروجردی, میترا and مقدم, محمد and نباتی, جعفر},
title = {تأثیر آب مغناطیس بر کاهش تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq.)},
booktitle = {گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی},
year = {2021},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای نسبی آب برگ، وزن تر و خشک برگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر آب مغناطیس بر کاهش تنش شوری در مریم‌گلی هرز (Salvia virgata Jacq.)
%A خسروجردی, میترا
%A مقدم, محمد
%A نباتی, جعفر
%J گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی
%D 2021

[Download]