کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (12), شماره (24), سال (2021-3) , صفحات (447-487)

عنوان : ( چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی )

نویسندگان: محمد مهرآیین , روح اله باقری , یاسمن نوروزی نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت­های جدیدی را برای توسعه کشورها در سراسر دنیا به وجود آورده است. دولت الکترونیک از پدیده­های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات زیادی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده و انتظارات جدیدی را بوجود آورده است. بنگاه­های خدمات الکترونیک دولت یکی از این کانال­های ارتباطی در ایران است که سازمان­های دولتی در آن به شهروندان خدمات ارائه می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل و چالش­های پیش روی این بنگاه­ها صورت گرفته که در چارچوپ پارادایم تفسیری و رویکرد کیفی است. جامعه مورد نظر به منظور شناسایی چالش­ها، صاحبنظران و افراد مجرب و دست­ اندرکار به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و بنگاه­های خدمات الکترونیک در استان خراسان رضوی هستند . همچنین از روش شهودی قضاوتی و با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری گلوله برفی جهت انتخاب متخصصان برای انجام مصاحبه­ها، استفاده شد. منبع اصلی اخذ داده­ها مصاحبه‌های کیفی با صاحبنظران است. تحلیل یافته‌ها به صورت تفسیری و متنی به روش تحلیل محتوای کیفی تلخیصی در بستر نرم‌افزار MaxQDA صورت گرفت و چالش های پیش رو در چهار حوزه حاکمیتی و سیاست­گذاری، سازمان های واگذار کننده خدمات، بنگاه­های خدمات و مشتریان آن­ها شناسایی شد. در نهایت نیز بر مبنای چالش­های شناسایی شده راه‌کارهایی در دو بعد سیاستی-رویکردی و اجرایی-عملیاتی ارائه شده است که از جمله آن­ها می­توان در بعد سیاستی-رویکردی به پذیرش بنگاه­های خدمات به عنوان یک موضوع ذیل حوزه اصلی دولت الکترونیک و تعیین نهاد متولی برای این بنگاه­ها اشاره نمود. همچنین در بعد اجرایی و عملیاتی نیز بازنگری و اصلاح آیین­نامه­ها و نیز استفاده­ از شاخص­های رتبه­بندی بنگاه­ها جهت حل مشکلات مربوط به توسعه کمی و نامتوازن بنگاه­های خدمات الکترونیک پیشنهاد می­شود.

کلمات کلیدی

بنگاه­های خدمات الکترونیک چالش­ها و راهکارها دولت الکترونیک کانال­های ارائه خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087749,
author = {مهرآیین, محمد and باقری, روح اله and نوروزی نیک, یاسمن},
title = {چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {24},
month = {March},
issn = {2645-386X},
pages = {447--487},
numpages = {40},
keywords = {بنگاه­های خدمات الکترونیک چالش­ها و راهکارها دولت الکترونیک کانال­های ارائه خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش های ارتقای سطح اثربخشی بنگاه های خدمات الکترونیک از نگاه سیاستگذاران دولتی
%A مهرآیین, محمد
%A باقری, روح اله
%A نوروزی نیک, یاسمن
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ 2645-386X
%D 2021

[Download]