گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10

عنوان : ( تاثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر، خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum groecum L.) )

نویسندگان: شکیلا غروری , محمد مقدم , نسرین فرهادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه تاثیر تلقیح گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر و خشک و صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-groecum L.) آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل زیست توده تر و خشک، محتوای نسبی آب برگ، میزان پروتئین کل، فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیداز و گایاکول پراکسیداز و درصد کلونیزاسیون بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر همزیستی مایکوریزا بر کلیه صفات مورد مطالعه در این تحقیق در سطح احتمال 1 درصد معنی‏دار بود. بیشترین وزن تر و خشک به ترتیب در تلقیح گیاهان با قارچ Scutellospora castanea و Acalospora languta بدست آمد. بیشترین درصد کلونیزاسیون و بالاترین درصد رطوبت نسبی برگ مربوط به قارچ Glomus.mosseae بود. میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی تحت تاثیر گونه قارچ متفاوت بود. باتوجه به نتایج این تحقیق و با توجه به اهمیت بالای وزن تر و خشک زیست توده گیاهی کاربرد قارچ Sc. castanea در این مورد برای شنبلیله توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, قارچ مایکوریزا, زیست توده تر و خشک, محتوای نسبی آب برگ, کلونیزاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087817,
author = {غروری, شکیلا and مقدم, محمد and فرهادی, نسرین},
title = {تاثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر، خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum groecum L.)},
booktitle = {گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی},
year = {2021},
location = {جیرفت, ايران},
keywords = {قارچ مایکوریزا، زیست توده تر و خشک، محتوای نسبی آب برگ، کلونیزاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر زیست توده تر، خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum groecum L.)
%A غروری, شکیلا
%A مقدم, محمد
%A فرهادی, نسرین
%J گیاهان دارویی کارآفرینی و تجاری سازی
%D 2021

[Download]