تفکر سیستمی در عمل , 2021-12-07

عنوان : ( شناسایی و تعیین میزان تاثیر اختلالات بر فعالیتهای بخش فنی و تاسیسات در صنعت هتلداری )

نویسندگان: نجمه سلمانی پوررابری , امیر محمد فکور ثقیه , وحید بهلوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جهان رقابتی امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم درآمدزایی و بدنه قوی برای اقتصاد کشورها محسوب می گردد. صنعت گردشگری یکی از اصلی‌ترین صنایع درآمدزا در بسیاری از کشورها می‌باشد که امروزه در توسعه اقتصاد جهانی نیز نقش اساسی دارد. از طرفی توسعه صنعت گردشگری تا حدودی به رشد صنعت هتل‌داری بستگی دارد. بدیهی است که اختلالات ایجاد شده در هر قسمت از زنجیره‌ تأمین هتل‌داری موجب بروز مشکلات در عرضه خدمت و حتی منجر به ایجاد وقفه و نارضایتی مشتریان می‌گردد. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی اختلالات موجود در صنعت هتلداری و تعیین فعالیت هایی که تحت تاثیر این اختلالات قرار می گیرند می باشد. در این راستا دو پرسشنامه تدوین شده و با استفاده از 6 فرد با تجربه و خبره در یکی از هتل های پنج ستاره شهر مشهد و اساتید تکمیل شده است. از پرسشنامه‌ها ماتریس‌ ارتباط فعالیت‌ها و ماتریس اختلالات استخراج شده است. مدلسازی ارتباط فعالیت‌ها در ماتریس ساختار طراحی (DSM) با 14 فعالیت و استخراج رابطه بین فعالیت‌ها و اختلالات مبتنی بر ارزش‌گذاری فازی انجام شده است. این مدل سازی موجب شناسایی شدت ارتباطات بین فعالیت ها و شناسایی ارتباطات با اهمیت می گردد، لذا در این مدل، طراح می تواند فعالیت های با ریسک بالا را در مشخص نماید. نتایج نشان می دهد که کدام اختلالات موجب بروز ریسک می گردد و باید در اولویت بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, اختلالات, صنعت هتلداری, ماتریس ساختار طراحی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087831,
author = {سلمانی پوررابری, نجمه and فکور ثقیه, امیر محمد and وحید بهلوری},
title = {شناسایی و تعیین میزان تاثیر اختلالات بر فعالیتهای بخش فنی و تاسیسات در صنعت هتلداری},
booktitle = {تفکر سیستمی در عمل},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {اختلالات، صنعت هتلداری، ماتریس ساختار طراحی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی و تعیین میزان تاثیر اختلالات بر فعالیتهای بخش فنی و تاسیسات در صنعت هتلداری
%A سلمانی پوررابری, نجمه
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A وحید بهلوری
%J تفکر سیستمی در عمل
%D 2021

[Download]