پژوهش های قرآنی, دوره (26), شماره (99), سال (2021-8) , صفحات (160-190)

عنوان : ( واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل )

نویسندگان: مرجانه فتحی طرقبه , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از دشواری‌هایی که دانشمندان اسلامی در فهم آیات قرآن کریم با آن مواجه هستند، تعیین مرجع ضمایری است که در آیات مختلف به‌کار رفته است. آیه 124 سوره نحل ازجمله آیاتی است که مربوط به «اصحاب سبت» بوده و ضمیر «هاء» در عبارت «اختلفوا فیه» به مورد اختلاف آنها اشاره می‌کند. با این وجود اختلاف‌نظر درباره مرجع این ضمیر منجر به اختلاف در تفاسیر گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تحلیل نظرات مشهور و غیرمشهور در این زمینه پرداخته است. نگارندگان ضمن رد دیدگاه مشهور، بر این عقیده‌اند که اگرچه همچون دیدگاه غیر مشهور مرجع این ضمیر «ملۀ ابراهیم» در آیه ماقبل است، ولی بر‌خلاف استدلال قائل این دیدگاه، آیه مورد بحث تکمیل‌کننده دیگر آیات مربوط به داستان اصحاب سبت بوده و از آن فهمیده می‌شود که علت تشریع حکم تشدیدی تحریم صید در روز شنبه، اختلاف آنان در دین توحیدی و ابراهیمی موسی (ع) بوده است.

کلمات کلیدی

, اصحاب سبت, آیه 124 نحل, تحریم صید, سبت, روز شنبه, روز مقدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087908,
author = {فتحی طرقبه, مرجانه and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2021},
volume = {26},
number = {99},
month = {August},
issn = {2251-9815},
pages = {160--190},
numpages = {30},
keywords = {اصحاب سبت، آیه 124 نحل، تحریم صید، سبت، روز شنبه، روز مقدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل
%A فتحی طرقبه, مرجانه
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2021

[Download]