دانش و توسعه, دوره (2), شماره (11), سال (2001-1) , صفحات (89-109)

عنوان : ( بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب )

نویسندگان: احمد لطیفیان , صفا اشرف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، با تسریع در روند جهانی شدن و تبدیل تدریجی رقابتهای سیاسی- نظامی به رقابتهای اقتصادی، اکثر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای تک محصولی، توسعه صادرات و تنّوع بخشیدن به آن را در سرلوحه برنامه ریزیهای اقتصادی خود قرار داده اند.ایران نیز به عنوان کشوری که قسمت اعظم درآمد ارزی آن از صادرات نفت خام تأمین می شود، از این قاعده مستثنا نیست و با توجه به محدودیت ذخایر نفتی و نوسان قیمت در بازار جهانی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مؤلّفه های امنیت ملی مطرح است.همچنین واضح است که برای توسعه صادرات ، اولویت با محصولاتی است که دارای مزیت می باشند و از میان آنها\\\\\\\\\\\\\\\" فیروزه نیشابور\\\\\\\\\\\\\\\" به عنوان مرغوبترین فیروزه جهان که از دیرباز به کشورهای مختلف صادر می شده است، دارای جایگاهی ویژه است. این مقاله با توجه به تحقیقی که انجام شده است به اختصار وضعیت صادرات فیروزه استان خراسان (برمبنای عناصر آمیخته، بازاریابی محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) در سال 1378 مورد بررسی قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, صادرات فیروزه, مدیریت بازار , توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087976,
author = {لطیفیان, احمد and صفا اشرف زاده},
title = {بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2001},
volume = {2},
number = {11},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {89--109},
numpages = {20},
keywords = {صادرات فیروزه،مدیریت بازار ،توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارهای مناسب
%A لطیفیان, احمد
%A صفا اشرف زاده
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2001

[Download]