سیستم های فازی و کاربردها, دوره (4), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (21-42)

عنوان : ( کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی )

نویسندگان: حمیده ایرانمنش , عباس پرچمی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون فرضیه آماری یک روش موثر برای تصمیم‌گیری در مورد کارایی یک فرایند تولیدی می‌باشد. با در نظر گرفتن کیفیت فازی به جای حدود مشخصات فنی دقیق، می‌توانیم تصمیمات مطمئن‌تری برای بررسی توانایی کارایی فرایندهای تولیدی بگیریم. در این مقاله یک مطالعه کاربردی بر اساس کیفیت فازی با استفاده از شاخص یانگتینگ ارائه شده است.‎‎ رویکرد پیشنهادی به کار برده‌شده در این مطالعۀ کاربردی، یک تکنیک برای آزمودن توانایی یک فرایند نرمال در تولید محصولات در حدود مشخصات فازی از پیش‌تعیین‌شده می‌باشد. با توجه به پیچیدگی فرمول‌های شاخص‌های کارایی حتی تحت شرایط نرمال بودن داده‌ها، ممکن است با چالش عدم توانایی پیدا کردن توزیع آماری برآوردگر کارایی فرایند روبرو شویم. همچنین این چالش نیز برای آزمون کارایی فرایند بر اساس کیفیت فازی دیده می‌شود. رویکرد ناپارامتریک استفاده‌شده برای آزمون کارایی یک محصول تولیدی بر اساس کیفیت فازی و مبتنی بر تکنیک‌های نمونه‌گیری تصادفی ‏مبتنی بر روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو ‏می‌باشد و قابلیت تعمیم برای انواع کیفیت‌های فازی را دارد. این مطالعه ‏در صنعت خودروسازی برای بررسی کیفیت ضخامت رنگ در فرایند پولیش‌کاری خودرو مبتنی بر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎزی از نوع ذوزنقه‌ای ارائه شده است. محاسبات عددی در این مطالعه برای نشان دادن عملکرد روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو برای تصمیم‌گیری‌های مطمئن در آزمون شاخص کارایی یانگتینگ ارائه شده‌اند.

کلمات کلیدی

, آزمون فرضیه ها, کیفیت فازی, کارایی فرایند, شبیه سازی مونت کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087990,
author = {ایرانمنش, حمیده and عباس پرچمی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی},
journal = {سیستم های فازی و کاربردها},
year = {2022},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2717-4409},
pages = {21--42},
numpages = {21},
keywords = {آزمون فرضیه ها، کیفیت فازی، کارایی فرایند، شبیه سازی مونت کارلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی
%A ایرانمنش, حمیده
%A عباس پرچمی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J سیستم های فازی و کاربردها
%@ 2717-4409
%D 2022

[Download]