نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-15

عنوان : ( مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی )

نویسندگان: حجت بینا , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزان اقلیم های خشک و نیمه خشک در مواجه با مشکل کمبود آب، جهت آبیاری از آب بندهای کوتاهی بنام بندسار استفاده می کنند . استفاده از بندسار موجب تامین رطوبت خاک از طریق استحصال سیلاب وآب باران می شود. در این پژوهش حجم سیلاب ورودی و خروجی و ذخیره آبی در بندسار با استفاده از الگوریتم MODCEL که یک مدل هیدرولیکی است، برای دو منطقه در قائن مدل سازی می شود. بندسارها در منطقه اکبریه از حاشیه رودخانه و در منطقه وُرِزق بر مسیل ساخته شده اند. این سازه ها در هردو منطقه در کاهش سیلاب موثر بودند و علی الخصوص در منطقه وُرِزق دبی اوج سیلاب کاهش و زمان رسیدن به آن افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, استحصال سیلاب, بندسار, مدل سازی سیلاب, MODCEL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087993,
author = {بینا, حجت and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استحصال سیلاب، بندسار، مدل سازی سیلاب، MODCEL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی سیلاب در خشک رود و بندسار با استفاده از مدل سلولی
%A بینا, حجت
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]