سیاست, دوره (51), شماره (3), سال (2022-2) , صفحات (639-667)

عنوان : ( سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران )

نویسندگان: آرش بیداله خانی , مجید حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلان‌شهرهای امروزی سند راهبردی ویژه‌ای برای بین‌المللی‌ شدن و ارتباطات فراملی با سازمان‌های مختلف دارند. شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران و یکی از شهرهای بزرگ و مدرن خاورمیانه، می‌تواند محور و مرکز تعاملات بین‌المللی کشور و قطب منطقه خاورمیانه باشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد فرادستی ارتباطات بین‌المللی شهر تهران در مورد تبدیل این کلان‌شهر به مرکزی منطقه‌ای و بین‌المللی، در رابطه با فعالیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، بر مبنای الگوی جهان‌شهر شدن تهران است. پرسش‌های اصلی پژوهش عبارت‌اند از: 1. مزیت اصلی فعالیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در کلان‌شهر تهران چیست؟ و 2. افزایش این فعالیت‌ها چگونه بر توسعه شهری در تهران تأثیر خواهند داشت؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده می‌شود تا با بررسی و تشریح اسناد فرادستی مربوط به ارتباطات بین‌المللی شهر تهران، نقش تعاملات سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در خصوص بین‌المللی ‌شدن تهران و تبدیل شدن آن به جهان‌شهر واکاوی شود. در فرضیه پژوهش استدلال می‌شود که فعالیت این سازمان‌ها با افزایش مراوده­ های بین‌المللی شهر تهران، سپس ارتباطات تعاملی بین ایران و سایر کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی سبب افزایش نفوذ کشور در نظام بین‌المللی خواهد شد. نگارندگان در دستاورد پژوهشی خود، رابطه بین فعالیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در شهر تهران را از راه کمک به ارتقای سطح مراوده ­های بین‌المللی تهران در سطوح منطقه‌ای و جهانی، و گسترش نفوذ برون‌مرزی جمهوری اسلامی تبیین می‌کنند.

کلمات کلیدی

, بین‌المللی شدن, تهران, سازمان‌های بین‌المللی, غیردولتی, کلان‌شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088095,
author = {بیداله خانی, آرش and مجید حسینی},
title = {سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران},
journal = {سیاست},
year = {2022},
volume = {51},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-9678},
pages = {639--667},
numpages = {28},
keywords = {بین‌المللی شدن، تهران، سازمان‌های بین‌المللی، غیردولتی، کلان‌شهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران
%A بیداله خانی, آرش
%A مجید حسینی
%J سیاست
%@ 1735-9678
%D 2022

[Download]