علوم قرآن و حدیث, دوره (52), شماره (105), سال (2021-12) , صفحات (189-208)

عنوان : ( بررسی تطبیقی مفاهیم معنوی شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری با آیات قرآنی و روایات اسلامی )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , فاطمه خموش , مرتضی استادی طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتوان دو سنت اگزوپری از نویسندگان نام‌آشنای ادبیات فرانسه در قرن بیستم است. کتاب شازده کوچولو، پرخواننده‌ترین اثر وی، به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده‌است. در ایران برای اولین بار در سال 1333 محمد قاضی این کتاب را به زبان فارسی برگرداند. با خواندن این کتاب و از خلال گفت‌و‌گوهای شازده کوچولو و خلبان، خواننده به مفاهیم و توصیه‌های اخلاقی همسو با تعالیم دین اسلام پی‌می‌برد. این پژوهش با تکیه بر اصول مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی و با استفاده از نظریه «تشابهات بدون ارتباطات» فرانسوا یوست، سعی دارد که ارتباط میان مفاهیم اخلاقی مطرح ‌شده در این داستان را با معادل‌های آن در آیات قرآن و روایات اسلامی بررسی کند. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده است، نشان می‌دهد که توصیه‌های اخلاقی اگزوپری در این داستان بیشتر در حوزۀ قواعد زندگی شخصی هر انسانی چون داشتن برنامه و هدف، صبوری، رعایت نظافت و اهمیت دوستی و... ظهور پیدا کرده‌است. نویسنده با بیان این مفاهیم به دنبال گشایش راهی برای نجات انسان‌ها و بهبود شرایط زندگی آن‌ها بوده‌است که با هدف دین اسلام کاملاً منطبق است و مشابهات آن در آیات قرآن و روایات اسلامی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

ادبیات تطبیقی آیات قرآنی و روایات اسلامی مفاهیم اخلاقی سنت اگزوپری شازده کوچولو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088098,
author = {فارسیان, محمدرضا and فاطمه خموش and مرتضی استادی طرقبه},
title = {بررسی تطبیقی مفاهیم معنوی شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری با آیات قرآنی و روایات اسلامی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2021},
volume = {52},
number = {105},
month = {December},
issn = {2008-9120},
pages = {189--208},
numpages = {19},
keywords = {ادبیات تطبیقی آیات قرآنی و روایات اسلامی مفاهیم اخلاقی سنت اگزوپری شازده کوچولو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی مفاهیم معنوی شازده کوچولو اثر سنت اگزوپری با آیات قرآنی و روایات اسلامی
%A فارسیان, محمدرضا
%A فاطمه خموش
%A مرتضی استادی طرقبه
%J علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-9120
%D 2021

[Download]