مطالعات بازاریابی ورزشی, دوره (1), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (22-52)

عنوان : ( تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , رضا حیدری , مسعود دارابی , کیانوش شجیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران بود. بدین منظور، نسخه الکترونیکی موجود در 15 نشریه علمی ـ پژوهشی ورزشی طی سال‌‎های (1387) تا (1397) جمع‌آوری گردید و تعداد 115 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در پژوهش، روش تحلیل محتوا بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (جداول و نمودارها) و توسط نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین نشریات مورد بررسی نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی و نشریه مدیریت ورزشی بیش‌ترین پژوهش‌های این حوزه را به چاپ رسانده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد که بیش‌ترین پژوهش‌های برند در صنعت ورزش ایران در سطح باشگاه‌، لیگ و تیم‌ها و بیش‌ترین مطالعات به سمت ارزش ویژه برند گرایش داشته‌اند. همچنین بیش‌تر مقالات این حوزه به صورت کمی و پرسشنامه‌ای صورت گرفته‌اند که مقالات این حوزه بیش‌تر ‌به سمت استفاده از روش‌های آماری تحلیل عاملی و معادلات ساختاری و استفاده از نرم‌افزار SPSS معطوف بوده است. همچنین در نهایت نتایج نشان داد که روند چاب \\\\ژوهش‌های حوزه برند در صنعت ورزش ایران از ابتدای سال (1391) تا انتهای سال (1396) روندی صعودی داشته است که این روند در سال (1397) روندی نزولی به خود گرفته است. به‌طورکلی، تحلیل روند مقالات مورد بررسی برند در صنعت ورزش ایران حاکی از افزایش کمیت در گرایش مقالات، روش‌های پژوهش، نرم‌افزارهای مورداستفاده و غیره بوده و روند صعودی آن آیندهای امیدبخش را برای این حوزه مطالعاتی گسترده و جذاب متصور می‌شود.

کلمات کلیدی

صنعت ورزش. تحلیل محتوا. برند . روند پژوهش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088135,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and حیدری, رضا and دارابی, مسعود and شجیع, کیانوش},
title = {تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران},
journal = {مطالعات بازاریابی ورزشی},
year = {2021},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2783-0535},
pages = {22--52},
numpages = {30},
keywords = {صنعت ورزش. تحلیل محتوا. برند . روند پژوهش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A حیدری, رضا
%A دارابی, مسعود
%A شجیع, کیانوش
%J مطالعات بازاریابی ورزشی
%@ 2783-0535
%D 2021

[Download]