چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-11-16

عنوان : ( سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) )

نویسندگان: میترا یزدی , محمد وحیدی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، روزنبران کف زی بزرگ در توالی های کم عمق ائوسن در ایران مرکزی (ناحیه سبزوار) مورد مطالعه قرار گرفته است. و از انجا که مطالعه روزنبران کف زی بزرگ نیازمند تهیه مقاطع نازک با روشهای خاصی است. لذا تجربه از ضروریات این امر می باشد که از نمونه های برداشت شده، تعداد 150 مقطع نازک در جهت های مختلف تهیه گردید. نتایج زیست چینه نگاری و سیستماتیک این گروه از روزنبران بر اساس گسترش تجمعات پوسته های پورسلانوز نشان دهنده سن ایپرسین پسین معادل زون های کم عمق SBZ10-SBZ11 می باشد. در این مطالعه سیستماتیک جنس Alveolina بررسی گردید و برای شناسایی این گونه ها از (Hottinger,2006) استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, آلوئولینا, روزنبران آگلوتینه و پورسلانوز, سیستماتیک, ایپریسین, سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088178,
author = {یزدی, میترا and وحیدی نیا, محمد},
title = {سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی)},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلوئولینا، روزنبران آگلوتینه و پورسلانوز، سیستماتیک، ایپریسین،سبزوار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی)
%A یزدی, میترا
%A وحیدی نیا, محمد
%J چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]