سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین , 2021-03-10

عنوان : ( زیست چینه نگاری توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) )

نویسندگان: میترا یزدی , محمد وحیدی نیا , مهدی هادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، توالی های کربناته دریای کم عمق ائوسن در ناحیه جنوب سبزوار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ براساس تجمعات پوسته های روزن داران آگلوتینه مخروطی و پورسلانوز نشان دهنده سن ایپرسین پسین معادل زون های کف زی کم عمق SBZ10-SBZ11 است. همچنین، پراکندگی جغرافیایی گونه Coskinolina sistanensis نیز در این تحقیق بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, آلوئولینا, روزن داران مخروطی آگلوتینه, زیست چینه نگاری, سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088179,
author = {یزدی, میترا and وحیدی نیا, محمد and مهدی هادی},
title = {زیست چینه نگاری توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی)},
booktitle = {سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین},
year = {2021},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آلوئولینا، روزن داران مخروطی آگلوتینه، زیست چینه نگاری، سبزوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی)
%A یزدی, میترا
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهدی هادی
%J سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
%D 2021

[Download]