هفتدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

عنوان : ( پیامدهای پدوژئومورفیک آتش سوزی جنگل ها و مخاطرات محیطی ناشی ازآن )

نویسندگان: ندا محسنی رودپشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آتش سوزی جنگل ها و مراتع یکی از مخاطرات محیطی شایع بخصوص در مناطق اقلیمی خشک و نیمه خشک جهان بوده که همگام با گرمایش جهانی اقلیم و تبعات آن، شدت بیشتری در دهه های اخیر گرفته است. هدف این مقاله بررسی عمده ترین اثرات آتش سوزی ها بر ویژگی های خاک، تغییر در شرایط خاکدانه سازی و پایداری ساختمان خاک، محتویات کربن آلی و اثرات متعاقب آن ها در ظهور و تشدید فرایندهای ژئومورفیک نظیر شکل گیری رواناب های سطحی، تشدید فرسایش خاک، گسترش جریانات واریزه ای دامنه ای، توسعه فرسایش بادی و اشکال متفاوت فرسایش آبی با تاکید بر مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. نتایج نشان می دهد از مهم ترین تبعات این مخاطره گسترش فرسایش ورقه ای و شیاری و متعاقبا افزایش قدرت فرسایندگی رواناب و کنده شدگی ذرات خاک می باشد. همراه با تشدید فرایندهای آلوویال و فلوویال، کاهش در پوشش گیاهی، منجر به افزایش سرعت باد در نزدیک سطح زمین و متعاقبا افزایش ریسک فرسایش بادی می شود. همچنین، دی اکسیدکربن متصاعد شده از سوختن پوشش گیاهی و تزریق آن به اتمسفر در حین فرایند آتش سوزی، افزایش تزریق گازهای گلخانه ای و افزایش گرمایش جهانی را در پی دارد. علاوه بر انتشار دی اکسید کربن، آتش سوزی منجر به انتشار قابل ملاحظه گاز متان شده که اثرات گرمایشی آن 21 تا 28 برابر بیشتر از دی اکسید کربن است. چنین مطالعاتی می توانند زمینه ای برای گسترش راهکارهای مدیریتی با رویکرد افزایش ارتجاع پذیری و اقدامات لازم در راستای بازسازی اکوسیستم های تحت این آشوب باشند.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, سرویس های اکوسیستمی, فرسایش آبی, فرسایش بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088209,
author = {محسنی رودپشتی, ندا},
title = {پیامدهای پدوژئومورفیک آتش سوزی جنگل ها و مخاطرات محیطی ناشی ازآن},
booktitle = {هفتدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، سرویس های اکوسیستمی، فرسایش آبی، فرسایش بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیامدهای پدوژئومورفیک آتش سوزی جنگل ها و مخاطرات محیطی ناشی ازآن
%A محسنی رودپشتی, ندا
%J هفتدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]