جستارهایی در فلسفه و کلام, سال (2021-11)

عنوان : ( بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبر )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین عقلانی اعتقادات دینی همواره مورد توجه حکمای مسلمان بوده است. یکی از مهم‌ترین آنان شناخت حقیقی و عقلانی پیامبر خاتم (ص) و وارثان حال و مقام و کمال آن جناب می‌باشد. حکما، به ویژه از مکتب اصفهان به بعد، به چنین شناختی همت گماشته‌اند اما این چنین شناختی از ایشان تا به امروز به‌گونه‌ای رایج نبوده تا لوازم آن مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی گردآوری شده، می‌کوشد تا مسئله «استکمال پیامبر و اهل بیت به سبب اعمال عبادی خود و دیگران» را مورد بررسی قرار دهد. حاصل این بررسی‌ها چنین است که چنان‌چه حقیقت وجودی ایشان وسائط فیض و نخستین مخلوقات حق تعالی باشند، استکمال حقیقی نسبت به آنان منتفی است هر چند این نفی استکمال به ‌منزله نفی تغییر در مراتب عالی وجود ایشان و نیز نفی خروج از قوه به فعلیت در مراتب نازل آن نیست. با این حال اگر حضرات معصومین (ع) از حیث ذات و حقیقت همانند سایر انسان‌ها باشند، حکم استکمال بر تمام مراتب وجودی ایشان مترتب می‌گردد.

کلمات کلیدی

, استکمال, ظهور و بروز, پیامبر, صادر نخستین, حقیقت ذات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088217,
author = {موسوی بایگی, سیده زهرا and حسینی, سیدمرتضی and وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبر},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2021},
month = {November},
issn = {2008-9112},
keywords = {استکمال، ظهور و بروز، پیامبر، صادر نخستین، حقیقت ذات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی واز یا عدم واز استکمال پیامبر
%A موسوی بایگی, سیده زهرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2021

[Download]