The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021) , 2021-11-09

عنوان : ( جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی )

نویسندگان: مهسا رستگار جویباری , محمود اخوان مهدوی , رضا قشلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلروفیل های موجود در میکرو جلبک ها گروهی از رنگدانه هایی با ارزش هستند که جداسازی آن ها از عصاره ریزجلبک با استفاده از فرایند جذب و دفع سطحی امکانپذیر است. جاذب گرافن تمایل به جذب کلروفیل ها دارد که در طی فرآیند دفع کلروفیل ها به صورت خالص قابل بازیابی هستند. در این مطالعه با تمرکز بر فرایند دفع، اثر پارامتر های موثر بر بازده دفع از جمله دما، pH و استفاده از امواج صوتی بررسی شده است. نتایج نشان داد که بیشترین بازده دفع کلروفیل از ساختار جاذب گرافن (60 % ≈) در دمای محیط و pH بالاتر از 10 (حدود 5/10) بدست می آید. قرار دادن محلول جاذب تحت امواج صوتی به مدت 15 دقیقه توانست بازده دفع را به 67 % ≈ برساند.

کلمات کلیدی

, کلروفیل, جداسازی, دفع سطحی, گرافن, بازده دفع, دما, .pH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088301,
author = {رستگار جویباری, مهسا and اخوان مهدوی, محمود and قشلاقی, رضا},
title = {جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی},
booktitle = {The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021)},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلروفیل،جداسازی، دفع سطحی، گرافن، بازده دفع، دما، .pH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی
%A رستگار جویباری, مهسا
%A اخوان مهدوی, محمود
%A قشلاقی, رضا
%J The 17th National Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2021)
%D 2021

[Download]