دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16

عنوان : ( ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0 )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت GFRP با زمینه اپوکسی و الیاف تقویت کننده E glass با جهت‌گیری [0,90] و همچنین به دست آوردن دمای انتقال شیشه ای شدن کامپوزیت و اثبات عدم تأثیر آن بر رفتار مکانیکی در دمای کارکرد می‌باشد. بدین منظور بعد از ساخت ورقه کامپوزیتی GFRP به روش VIP، آزمون تعیین درصد حجمی انجام و مقدار درصد حفره برابر با حدود 1/0 درصد به دست آمد که نمایان‌گر کیفیت بالای ورقه و عدم پراکندگی قابل توجه در نتایج استحکام بود. آزمون DMTA با هدف به دست آوردن دمای انتقال شیشه‌ای شدن انجام و دمای تحول برابر با C˚ 2/87 به دست آمد. با توجه به اینکه در شرایط ارزیابی خواص مکانیکی در این پژوهش، نمونه‌ها به چنین دمای نمی‌رسند، تغییر خواص ویسکوالاستیک نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر افت خواص مکانیکی بگذارد. سطح شکست نمونه‌های کشش نشان داد که عمده نمونه‌ها در وصله به دلیل تمرکز بالای تنش در این قسمت شکسته شدند. ارزیابی میکروسکوپی برای دو نمونه بعد از آنالیز مکانیکی، مکانیزم لایه لایه شدن را نشان داد که یکی از مکانیزم‌های شکست مکانیکی کامپوزیت‌ها است و در اثر آن لایه‌ها قادر به انتقال بار نیستند و از هم جدا می‌شوند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت GFRP, خواص مکانیکی, آزمون DMA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088382,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا and ضابط, احد},
title = {ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامپوزیت GFRP، خواص مکانیکی، آزمون DMA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) با جهت‌گیری دوجهته ˚90 و ˚ 0
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا
%A ضابط, احد
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2021

[Download]