دهمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16

عنوان : ( بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , سیدعلیرضا مقدس موسوی زاده , احد ضابط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توربین‌های بادی ابزاری برای تبدیل انرژی باد به الکتریسیته هستند که از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند و یکی از مهم‌ترین اجزای آن، پره است. پره توربین بادی از ماده کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه یا GFRP ساخته شده و همواره در معرض بارهای مختلفی از جمله بارگذاری دینامیکی و خستگی قرار دارد. هدف این پژوهش، بررسی رفتار خستگی کامپوزیت GFRP با لایه‌چینی دوجهته 0و90 در 2 سطح تنشی مختلف است. بدین منظور بعد از ساخت ورقه کامپوزیت GFRP به روش تزریق از طریق خلأ (VIP)، ابتدا به منظور تعیین خواص مکانیکی آزمون کشش انجام پذیرفت. مقدار استحکام نهایی میانگین کامپوزیت برابر با MPa 1/420 به دست آمد. آزمون خستگی در 2 سطح تنش 70، 35 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تنش اعمالی، تعداد سیکل شکست کاهش یافته است. آنالیز SEM شکست نمونه‎‌ها نیز وجود اعوجاج در ساختار شکست با سطح بار 35 درصد را نشان داد زیرا در این حالت نمونه تعداد سیکل بسیار زیاد بیشتر از 5/1 میلیون سیکل را تحمل نموده تا شکست برای قطعه اتفاق افتد و تغییر فرم پلاستیک قابل توجهی در ساختار رخ داده است.

کلمات کلیدی

, پره توربین بادی, کامپوزیت GFRP, خستگی کامپوزیت, لایه چینی دوجهته 0 و 90, خواص مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088384,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا and ضابط, احد},
title = {بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پره توربین بادی، کامپوزیت GFRP، خستگی کامپوزیت، لایه چینی دوجهته 0 و 90، خواص مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A مقدس موسوی زاده, سیدعلیرضا
%A ضابط, احد
%J دهمین کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی
%D 2021

[Download]