دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16

عنوان : ( تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی , تکتم کیان افشار , مهدی هامون پیما , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از ابتدای تاریخ بشر اتصالات قطعات مختلف به یکدیگر یک موضوع مهم بوده که از طریق آن صنایع قابلیت اتصال بخش های مختلف یک قطعه را به یکدیگر داشته باشند و قطعه ای یکپارچه تهیه کنند. به دلیل پیچیدگی روش‌های اتصال متداول، تمایل زیادی به پژوهش و توسعه‌ی روش‌های اتصال جدید برای این دسته از ساختارها در سال‌های اخیر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی استحکام اتصال آلومینیوم آلیاژی 5083 به کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با ذرات کربن بلک می باشد. اتصال به وسیله ی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ایجاد و استحکام نقطه ی جوش با انجام تست کششی برشی بر روی نمونه ها به دست آمد. در این تحقیق درصد کربن بلک افزوده شده به پلی اتیلن و مدت زمان ماندگاری پین دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای، بر استحکام کششی ناحیه اتصال مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده با افزایش زمان ماندگاری برای پلی اتیلن خالص و کامپوزیت های آن تا زمان 10 ثانیه سطح ترشوندگی آلومینیوم توسط مذاب پلی اتیلن تقویت شده با ذرات کربن بلک، بیشتر شده و در نتیجه استحکام افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, کربن بلک, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای, کششی برشی, مدت زمان ماندگاری پین, پلی اتیلن خالص با دانسیته ی بالا, سطح ترشوندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088385,
author = {صاحبیان سقی, سمانه and کیان افشار, تکتم and هامون پیما, مهدی and حدادسبزوار, محسن},
title = {تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربن بلک، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای، کششی برشی، مدت زمان ماندگاری پین، پلی اتیلن خالص با دانسیته ی بالا، سطح ترشوندگی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A کیان افشار, تکتم
%A هامون پیما, مهدی
%A حدادسبزوار, محسن
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2021

[Download]