دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی , 2021-11-16

عنوان : ( بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها )

نویسندگان: تکتم کیان افشار , مهدی هامون پیما , سمانه صاحبیان سقی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه روزافزون بسیاری از محققان به نانولوله های کربنی به سبب خواص عالی رسانایی الکتریکی، حرارتی و استحکامی آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است. در دهه اخیر مبحث اتصال دهی فاز پلیمری و کامپوزیتهای پلیمری به ورقهای آلومینیوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی استحکام اتصال نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن تقویت شده با نانولولههای کربنی به ورقهای آلومینیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظورتاثیر درصد نانولولهی کربنی افزوده شده به پلیاتیلن خالص با دانسیتهی بالا و مدت زمان ماندگاری پین دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای، بر استحکام کششی ناحیه اتصال، به عنوان متغیرهای پژوهش در نظر گرفته شدند. آزمایشات انجام شده در درصد وزنی نانولولهی 1 این مطالعه نشان میدهند که هدایت حرارتی پلیمرها با افزودن غلظت نسبتاً پایینی از نانولولههای کربنی( کربنی) به مقدار قابل توجهی افزایش یافته، که همین امر سبب افزایش استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت میگردد.

کلمات کلیدی

, نانولولهی کربنی چند جداره, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای, استحکام کششی, مدت زمان ماندگاری پین, پلیاتیلن خالص با دانسیتهی بالا, انتقال الکتریکی و حرارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088386,
author = {کیان افشار, تکتم and هامون پیما, مهدی and صاحبیان سقی, سمانه and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {نانولولهی کربنی چند جداره، جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای، استحکام کششی، مدت زمان ماندگاری پین، پلیاتیلن خالص با دانسیتهی بالا، انتقال الکتریکی و حرارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها
%A کیان افشار, تکتم
%A هامون پیما, مهدی
%A صاحبیان سقی, سمانه
%A حدادسبزوار, محسن
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی
%D 2021

[Download]