پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (6), شماره (2), سال (2021-12) , صفحات (185-202)

عنوان : ( نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور )

نویسندگان: ایرج ملک محمدی , اسماعیل شهبازی , عزت اله کرمی , سیروس سلمانزاده , سعید یزدانی , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهره ­گیری از فناوری یکی از بایدهای توسعه در کشاورزی ­است که همواره از یک سو مد نظر متخصصان و پژوهشگران و کاربران و از سوی دیگر مورد توجه تولیدکنندگان بوده ­است. شیوه انتقال فناوری­ ها به کاربران آن نیز به نوبه خود اهمیت زیادی دارد. ترویج و آموزش کشاورزی که دو مقوله آموزشی جدا، اما مکمل هم هستند، تنها تخصص دو جانبه ­ای در توسعه منابع انسانی کشاورزی هستند که هر یک با بهره گیری از فناوری­ های آموزشی و ارتباطی و درک و کاربرد نشر فناوری­ های تولیدی، به عنوان محرک و موتور توسعه بخش کشاورزی فعالیت می­کند. این پژوهش در پی بررسی وضع موجود فناوری ­های بوم سازگار ترویج و آموزش کشاورزی با بهره ­گیری از دیدمان کیفی است و از نظر هدف، واکاویی و از دیدگاه روش، اسنادی است که با بهره­ گیری از گروه کانونی اجرا شده است. دستاوردها و یافته ­های پژوهش در نشست­ های تخصصی در گروه کانونی پژوهش (شاخه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم) پالایش، فشرده سازی، جمع­بندی، واکاوی و در قالب فناوری ­های نوین تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شدند. بررسی ­ها نشان دادند که دست کم 18 فناوری یا مدل ترویجی تا کنون معرفی شده ­اند که پیشرفته ­ترین آن­ ها فناوری «اینترنت اشیا»4 زمانی به خوبی به کار خواهد آمد که مدل ترویج کشاورزی دقیق5 وکشاورزی کمینه­ نهاده6 به خوبی فراگیر شده باشد تا کشاورزان با آموزه‌های ترویجی، فناوری اینترنت اشیا را به طور کامل درک و به آن­ ها عمل­ کنند.

کلمات کلیدی

اینترنت اشیا ترویج کشاورزی دقیق فناوری آموزش کشاورزی فناوری ترویج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088421,
author = {ایرج ملک محمدی and اسماعیل شهبازی and عزت اله کرمی and سیروس سلمانزاده and سعید یزدانی and دوراندیش, آرش},
title = {نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور},
journal = {پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2021},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-4745},
pages = {185--202},
numpages = {17},
keywords = {اینترنت اشیا ترویج کشاورزی دقیق فناوری آموزش کشاورزی فناوری ترویج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ترویج و آموزش کشاورزی در ترویج دانش و فناوری های بوم سازگار برای تولیدهای کشاورزی در کشور
%A ایرج ملک محمدی
%A اسماعیل شهبازی
%A عزت اله کرمی
%A سیروس سلمانزاده
%A سعید یزدانی
%A دوراندیش, آرش
%J پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 2423-4745
%D 2021

[Download]